Stand van zaken wegenwerken medio 2015

Al even geleden dat er een stand van zaken werd meegegeven op deze site, dus tijd voor een update! In het tweemaandelijks gemeentelijk infoblad kan u ook steeds de werken in uitvoering en geplande werken volgen.

Rioleringswerken, aanpak wateroverlast en wegeniswerken in Bodegem-Oost

Het bufferbekken aan de Pover/Heygem/Steenbergstraat is zo goed als klaar. Wateroverlast zou tot het verleden moeten behoren.

Het bufferbekken aan de Pover/Heygem/Steenbergstraat is zo goed als klaar. Wateroverlast zou tot het verleden moeten behoren.

Grote Sijpestraat

Grote Sijpestraat

Heygemstraat met nieuwe gracht

Heygemstraat met nieuwe gracht

Heygemstraat richting Bodegemstraat

Heygemstraat richting Bodegemstraat

Afwerking Lange Veldstraat: kantstroken aangebracht. Het asfalt kan komen.

Afwerking Lange Veldstraat: kantstroken aangebracht. Het asfalt kan komen.

Fietspaden Gossetlaan

De werken zijn achter de rug. De Gossetlaan is nu écht een laan. Bovendien een pak veiliger met brede voetpaden, fietspaden en voldoende parking. Ook het keerpunt om het vrachtverkeer uit het centrum te houden, is klaar.

Kruispunt met de Stationsstraat

Kruispunt met de Stationsstraat.

Zicht richting Ring

Zicht richting Ring

Keerpunt vrachtwagens

Keerpunt vrachtwagens

Heraanleg Dorpsplein Bodegem en omliggende wegen

De wegenis rondom het plein wordt eveneens heraangelegd, dadelijk met gescheiden riolering

De wegenis rondom het plein wordt eveneens heraangelegd, dadelijk met gescheiden riolering

De as van de weg wordt verschoven om de snelheid te remmen

De as van de weg wordt verschoven om de snelheid te remmen

De nieuwe parking naast het plein. Zo wordt het plein weer een aangename plaats

De nieuwe parking naast het plein. Zo wordt het plein weer een aangename plaats

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Dilbeek voert voorrangswegen in

B15Op verschillende verbindingswegen verdwijnt binnenkort de algemene voorrang van rechts. Dat besliste de gemeenteraad op 27 januari.

De Brusselstraat, Gossetlaan, Ternatstraat, Bodegemstraat, Itterbeeksebaan, Jan De Trochstraat, Ijsbergstraat en Doylijkstraat worden daardoor voorrangswegen. Dat moet zorgen voor meer verkeersveiligheid, uniformiteit en een duidelijke hiërarchie in het wegennet.

Verkeersveiligheid

De afgelopen vijf jaar deden zich aan de kruispunten 155 ongevallen voor, waarvan 44 met gekwetsten. Veel van deze wegen lijken voor de bestuurder een voorrangsweg te zijn, maar dat is niet zo.  Die conflictsituaties kunnen vermeden worden door het invoeren van een voorrangsweg.

Ook voor fietsers is de omschakeling goed nieuws. In principe heeft die altijd voorrang op een fietspad, maar daar houden weinig autobestuurders rekening mee. Zij gaan er van uit dat zij op iedereen voorrang van rechts hebben en brengen daardoor fietsers in gevaar. Met de versnelde aanleg van fietspaden wordt de nood op duidelijkheid dan ook steeds groter.

Duidelijkheid

Het ontbreken van voorrangswegen creëert nog een ander neveneffect. Vooral tijdens de spits zijn nieuwe verbindingswegen ontstaan. Onder andere de Bodegemstraat loopt helemaal vast ’s ochtends door het sluipverkeer op de as Snikbergstraat-Molenbergstraat. Dat sluipverkeer heeft er voorrang op de bestuurders die op de Bodegemstraat rijden, waardoor die laatste feitelijk geen verbindingsweg meer is. Die andere straten zijn bovendien niet voorzien op de hoeveelheid verkeer die ze te slikken krijgen, vooral niet voor de zwakke weggebruiker.

Uniformiteit

De versnippering die er vandaag is, met heel wat uitzonderingen op de algemene voorrangsregel zorgt voor verwarring. Een straat die duidelijk leesbaar is als voorrangsweg zorgt voor veiliger verkeer.

Controle

Natuurlijk bestaat het risico dat bestuurders sneller zullen gaan rijden omwille van de voorrang. De gemeente engageert zich dan ook om dat van nabij op te volgen. Als dat zou blijken zullen extra controles worden uitgevoerd en/of wordt de infrastructuur aangepast om de snelheid te remmen, zoals dat nu al gebeurd waar nodig.

Maatregel in Dilbeek weekt nationaal debat los

Ring TV brengt duidelijke de noodzaak van de maatregel in beeld: http://www.ringtv.be/nieuws/algemene-voorrang-van-rechts-verdwijnt-dilbeek

VTM Nieuws: http://nieuws.vtm.be/binnenland/126070-gemeenten-schrappen-voorrang-van-rechts

De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150128_01499368 

De Volkskrant (NL): http://www.volkskrant.nl/buitenland/belgie-ontdekt-dat-voorrang-van-rechts-niet-altijd-wenselijk-is~a3841371/

Geplaatst in Gemeente(raad) Dilbeek, In de pers | 2 reacties

Vooruitgang werven november 2014

Het zachte weer laat toe snel vooruitgang te boeken op de 3 grote werven die nu aan de gang zijn. Een nieuw overzicht…

In eerste instantie lopen de Aquafinwerken in Sint-Anna-Pede op hun einde. In Sint-Gertrudis-Pede is alles, op een paar kleine afwerkingen na, achter de rug. Half december moeten de werken in beide gehuchten tot de geschiedenisboeken behoren.

Na een lange lijdensweg liggen de rioleringen op hun plaats en kan het kruispunt met de Herdebeekstraat afgewerkt worden.

Na een lange lijdensweg liggen de rioleringen op hun plaats en kan het kruispunt met de Herdebeekstraat afgewerkt worden.

rollestraat 1

Het laatste deel van de Rollestraat heeft nu ook een gescheiden rioleringsstelsel en wordt afgewerkt. Dit gedeelte is letterlijk het sluitstuk.

rollestraat 2

Ook de Rollestraat aan de kerk van Sint-Anna kan nu afgewerkt worden.

 

 

 

 

 

 

 

De werken aan de Gossetlaan schieten eveneens goed op. Het opzet is om de straat veel veiliger te maken door ze te versmallen, fietspaden en voetpaden langs beide kanten te voorzien en parkeerplaatsen waar mogelijk. Een keerpunt voor vrachtwagens moet het zwaar verkeer uit het centrum van Bijgaarden weg houden. Voor de kerstperiode moet de zuidkant volledig klaar zijn. Na de kerstperiode starten we met de noordzijde.

Met een zaagsnede en nieuwe kantstroken (borduren) wordt een deel van de straat herbestemd voor fiets- en voetpaden

Met een zaagsnede en nieuwe kantstroken (borduren) wordt een deel van de straat herbestemd voor fiets- en voetpaden

Gossetlaan na zaagsnede

Gossetlaan na zaagsnede

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook in de Heygemstraat, Steenbergstraat en Lange Veldstraat gaan de werken in samenwerking met Aquafin verder. Deze zullen zeker nog duren tot half 2015.

Bufferbekken Poverstraat in aanleg

Bufferbekken Poverstraat in aanleg

Rioleringswerken in de Heygemstraat

Rioleringswerken in de Heygemstraat

 

 

 

 

 

Intussen zijn de rioleringswerken in de zijstraat van de Assestraat en de heraanleg van de Oude Ninoofsebaan achter de rug.

De Oude Ninoofsebaan na grondige heraanleg...

De Oude Ninoofsebaan na grondige heraanleg…

De as Oude Ninoofsebaan, Snikbergstraat, Molenbergstraat is nu volledig vernieuwd.

De as Oude Ninoofsebaan, Snikbergstraat, Molenbergstraat is nu volledig vernieuwd.

 

 

 

 

 

 

Een volgend groot werk in aantocht is de lang verwachte heraanleg van het Dorpsplein in Sint-Martens-Bodegem. De voorbereidende werken aan de nutsleidingen zijn er intussen aan de gang. Binnenkort gunt de gemeente voor een totaal van meer dan 1 miljoen euro een nieuw onderhoudsprogramma voor voetpaden en wegen. In 2015 zetten we onze inspanningen dus verder!

Geplaatst in Gemeente(raad) Dilbeek | Een reactie plaatsen

Masterplan Dilbeekse kern afgerond!

De ruimtelijke visie en het beeldkwaliteitsplan voor de Dilbeekse kern is afgerond. Dit plan zal als basis dienen voor de heraanleg van een pak straten in dit mooie centrum met haar vele – nog verborgen – troeven. Tijdens de komende jaren zijn alvast middelen voorzien voor de heraanleg van de Spanjebergstraat, de Verheydenstraat, een deel van de Kasteelstraat en de Sint-Alenalaan.

De vele ideeën, inrichtingsprincipes, dwarsprofielen,… van het plan kunnen eveneens als basis dienen om ook andere straten en deelkernen van Dilbeek aan te pakken.

In het infoblad is een kort overzicht te vinden van de beelden die in de openluchttentoonstelling gebruikt worden met wat uitleg. Die informatie wordt ook in een folder aan de balies van het gemeentehuis ter beschikking gelegd: Masterplan Dilbeek centrum

Wie écht op de hoogte wil zijn, kan hier het volledige Masterplan doornemen.

Geplaatst in Gemeente(raad) Dilbeek | Een reactie plaatsen

Hoe zit het nog met de werken in Pede en Pede?

De Aquafinwerken in Sint-Anna en Sint-Gertrudis-Pede zijn nu ruim een jaar bezig. Als alles goed gaat zijn ze eind dit jaar volledig afgerond. Resten nog: een deel van de Rollestraat + het kruispunt met de Herdebeekstraat, de afwerking van de Lostraat en de Isabellastraat inclusief kruispunt.

Deze werken liepen niet altijd van een leien dakje maar het resultaat zal uiteindelijk gezien mogen worden. De gemeente maakte van de gelegenheid gebruik om fietspaden aan te leggen op de as Rollestraat-Roomstraat en ook om versneld reeds een deel van de Ijsbergstraat te vernieuwen en te voorzien van fietspaden, dit met financiële steun van provincie en gewest. Het overige deel van de as Jan De Troch/Ijsberg/Doylijkstraat is in voorbereiding en zou één van de komende jaren aan de beurt komen.

De Roomstraat is volledig klaar. De toplaag smeult nog...

De Roomstraat is volledig klaar. De toplaag smeult nog…

Het overgedimensioneerde kruispunt Ijsbergstraat/Roomstraat is tot normale proporties terug gebracht. De bushaltes werden verhoogd en de fietser heeft ruimschoots plaats.

Het overgedimensioneerde kruispunt Ijsbergstraat/Roomstraat is tot normale proporties terug gebracht. De bushaltes werden verhoogd en de fietser heeft ruimschoots plaats.

De Ijsbergstraat met gescheiden fietspaden.

De Ijsbergstraat met gescheiden fietspaden.

Aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Isabellastraat.

Aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Isabellastraat.

Afwerking eerste deel Isabellastraat. Hier enkel voetpaden (wegens beperkte ruimte) en snelheidsremmers.

Afwerking eerste deel Isabellastraat. Hier enkel voetpaden (wegens beperkte ruimte) en snelheidsremmers.

Ook de Lostraat heeft intussen riolen. Alles staat klaar voor de afwerking.

Ook de Lostraat heeft intussen riolen. Alles staat klaar voor de afwerking.

Intussen worden riolen onder het kruispunt van de Herdebeekstraat geperst.

Intussen worden riolen onder het kruispunt van de Herdebeekstraat geperst.

Geplaatst in Gemeente(raad) Dilbeek | Een reactie plaatsen

Werven in Dilbeek: stand van zaken augustus 2014

Deze maand werden een aantal kleinere werven opgestart waarvan we proberen de grootste hinder te concentreren tijdens de schoolvakantie. Drie werven zullen hetzij eind augustus of halfweg september achter de rug zijn (uiteraard onder voorbehoud van goed weer, geen vanzelfsprekendheid tegenwoordig…). In de Assestraat en in Bodegem startten intussen rioleringswerken.

Kloosterstraat
De Kloosterstraat wordt tussen de Dansaertlaan en de Kamerijklaan geherasfalteerd over de gehele lengte. Deze drukbereden straat heeft de laatste 25 jaar sterk te lijden gehad onder zwaar verkeer, vele ingrepen door nutsmaatschappijen. Bovendien zijn veel riooldeksels verzakt.

Einde voorzien laatste week augustus.

De riooldeksels worden op hoogte gebracht en de toplaag afgeschraapt.

De riooldeksels worden op hoogte gebracht en de toplaag afgeschraapt.

De nieuwe toplaag is aangebracht!

De nieuwe toplaag is aangebracht!

 

 

 

 

 

Verkeersplateaus Bodegemstraat
De plateaus op de Bodegemstraat worden verwijderd. Zij werden niet reglementair aangelegd en horen simpelweg niet thuis op een doorgangsweg (lokale weg type I) waar in principe veel verkeer, inclusief busverkeer, moet passeren. De plateau aan de kruising met de Molenbergstraat/Snikbergstraat blijft voorlopig liggen. De verwijdering ervan wordt mee opgenomen in de heraanleg van de Itterbeeksebaan en een klein deeltje van de Bodegemstraat.

Einde voorzien half september.

Aan de Begijnenborrestraat werd de verkeersplatteau al volledig verwijderd.

Aan de Begijnenborrestraat werd de verkeersplateau al volledig verwijderd.

Het verkeersplatteau aan Begijnenborre in opbraak

Het verkeersplateau aan Begijnenborre in opbraak.

 

 

 

 

 

Oude Ninoofsebaan
Deze straat, in het verlengde van de vernieuwde Molenbergstraat en de net vernieuwde Snikbergstraat, wordt voor het grootste deel vernieuwd. Het gaat hier om een volledige renovatie: voetpad, fundering, borduren, wegdek.

Einde voorzien eind september.

Opbraak van de volledige fundering

Opbraak van de volledige fundering

IMG_2353

 

 

 

 

 

 

Intussen is de Snikbergstraat volledig vernieuwd, inclusief nieuwe voetpaden, nieuwe boordstenen en een degelijke fundering.

Een volledig vernieuwde Snikbergstraat

Een volledig vernieuwde Snikbergstraat.

Snikbergstraat: zicht vanaf Bodegemstraat

Snikbergstraat: zicht vanaf Bodegemstraat

 

 

 

 

 

Assestraat
Een zijarm van de Assestraat (eveneens Assestraat genaamd) wordt aangesloten op het rioleringsstelsel in het kader van de Riovisie, een plan om alle huizen aan het rioolstelsel te koppelen. De aansluiting op de riool op de hoofdas van de Assestraat is eerst aan de beurt. Dit om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken tijdens de startende schoolperiode. Openstelling voorzien eerste week van september. De werken kunnen dan verder gaan in het doodlopend gedeelte.

Aansluiting van een zijarm van de Assestraat op het rioleringsstelsel.

Aansluiting van een zijarm van de Assestraat op het rioleringsstelsel.

 

 

 

 

 

Rioleringswerken in Sint-Martens-Bodegem
Deze werken zullen gefaseerd plaats vinden in de Heygemstraat, Steenbergstraat, Grote Sypestraat, Lange Veldstraat en een deel van de Oosthoekstraat. Na de aanpassingen aan de nutsleidingen, de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de nodige huisaansluitingen, zal de wegenis in de betrokken straten volledig vernieuwd worden.

Onderaan de Heygemstraat en in een restperceel in de Bodegemstraat worden bufferbekkens gebouwd die het regenwater ophouden en vertraagd afvoeren zodat wateroverlast wordt vermeden. Op verschillende plaatsen worden ook grachten aangelegd die het regenwater zullen bufferen en afvoeren.

De eigenlijke werken startten op dinsdag 29 juli in de Heygemstraat en zullen in totaal ongeveer één jaar duren.

 

Het bufferbekken aan de Heygemstraat wordt aangelegd

Het bufferbekken aan de Heygemstraat wordt aangelegd

Start van de werken aan de Heygemstraat met kruising Poverstraat

Start van de werken aan de Heygemstraat met kruising Poverstraat

Geplaatst in Gemeente(raad) Dilbeek | 2 reacties

Laatste stand van zaken: Dilbeekse werven mei 2014

Verkiezingen of niet, er wordt stevig doorgewerkt in Dilbeek!

Op dit ogenblik werken we in:

  • de Snikbergstraat: over de hele lengte van de straat worden aan weerzijden voetpaden gelegd en het wegdek wordt volledig vernieuwd
  • Sint-Anna en Sint-Gertrudis Pede: de Roomstraat wordt momenteel afgewerkt. In de Isabellastraat en de Ijsbergstraat worden momenteel riolen aangelegd. De Ijsbergstraat zal voorzien worden van fietspaden tot net voor de Akkerstraat. Dit is al een uitvoering van het grotere fietspadenproject op deze as.
  • De bocht van de Bodegemstraat en het kruispunt met de Vlaanderenlaan zijn klaar alsook de Brusselstraat op de grens met Ternat is opnieuw open

De komende maanden staan volgende projecten op stapel:

  • Eens de Snikbergstraat afgewerkt, beginnen in het verlengde herinrichtingswerken aan de Oude Ninoofsebaan,
  • De aanleg van fietspaden, voetpaden en parkeerstroken in de Gossetlaan is voorzien voor het najaar (start vermoedelijk september)
  • De volledige herasfaltering van de Kloosterstraat start in augustus en zal een week in beslag nemen,
  • Na het bouwverlof (28 juli) starten de riolerings- en Aquafinwerken in het oosten van Bodegem (deel Lange Veldstraat, Heygemstraat, Grote Sypestraat, deel Steenbergstraat).

 

In de Snikbergstraat worden voetpaden aangelegd + wegdek volledig vernieuwd

In de Snikbergstraat worden voetpaden aangelegd + wegdek volledig vernieuwd

In de Roomstraat worden de fietspaden gebetonneerd

In de Roomstraat worden de fietspaden gebetonneerd

Dit kruispunt wordt veilig heringericht met oog voor fietsers, voetgangers en busgebruikers

Dit kruispunt wordt veilig heringericht met oog voor fietsers, voetgangers en busgebruikers

In de Isabellastraat worden rioleringen gelegd tot aan het kruispunt met de Lostraat

In de Isabellastraat worden rioleringen gelegd tot aan het kruispunt met de Lostraat

Nieuw kruispunt met nieuwe bushaltes, fietspaden en vernieuwd wegdek

Nieuw kruispunt met nieuwe bushaltes, fietspaden en vernieuwd wegdek

Bocht Bodegemstraat heraangelegd met juiste verkanting en comfortabele fietspaden

Bocht Bodegemstraat heraangelegd met juiste verkanting en comfortabele fietspaden

Wijngaardstraat met nieuwe voetpaden en parkeerstroken waar mogelijk

Wijngaardstraat met nieuwe voetpaden en parkeerstroken waar mogelijk

Geplaatst in Gemeente(raad) Dilbeek | Een reactie plaatsen