Ook in een verkiezingsjaar werken we verder! Stand van zaken wegenaanleg.

Heel wat projecten werden de afgelopen maanden tot een goed einde gebracht. Intussen zijn (eindelijk) de werken aan het centrum van Dilbeek kunnen starten.

Moeremanslaan (N8-Berchemstraat)
In de Moeremanslaan werden de rioleringen volledig vernieuwd in het kader van het optreden van wateroverlast. Tegelijk werd de (versleten) bovenbouw volledig vernieuwd met een nieuwe weg, een breed voetpad en een duidelijk afgebakende parkeerstrook.

Zakstraat
In de Zakstraat te Itterbeek werden eveneens rioleringen aangelegd met de bedoeling alle woningen aldaar aan te sluiten op het rioleringsstelsel. Ook hier werd de volledige weg vernieuwd inclusief het laatste stuk uitgevend op de Rollestraat dewelke in zeer slechte staat was.

Bufkensstraat/Steenbergstraat
In de Bufkensstraat en een deel van de Steenbergstraat waren de huizen nog niet aangesloten op de riolering. Deze werken zijn intussen achter de rug. De wegen werden volledig vernieuwd.

Heraanleg Doylijkstraat/Ijsbergstraat/Jan de Trochstraat

Vanaf mei 2017 werden respectievelijk de Doylijkstraat, vervolgens de Ijsbergstraat en de Jan de Trochstraat heraangelegd. Over heel de lengte van 4 km werden langs beide kanten fietspaden aangelegd. Een drukke verkeersas een pak verkeersveiliger en mooier!

Fietssnelwegen langs spoorlijn 50A
De stukken die nog niet geasfalteerd werden, zijn nu geasfalteerd

Masterplan Dilbeekse kern: fase 1
De eerste fase van de heraanleg van het centrum is van start gegaan. Achtereenvolgens worden de Spanjebergstraat, Kasteelstraat tot kruispunt Sportlaan, Verheydenstraat en Sint-Alenalaan volledig vernieuwd. De nutsleidingen werden vorig jaar aangepakt, nu volgen rioleringen en volledig nieuwe bovenbouw.

Nieuwenbosstraat/Anemonengaarde
Half april startten de rioleringswerken aan de Nieuwenbosstraat en Anemonengaarde. In de Nieuwenbosstraat komt er eveneens een breed voetpad over heel de lengte.

Plannen Nieuwenbosstraat

De komende maanden starten er ook werken aan/in:

 • Parking Bosstraat: deze wordt volledige heraangelegd met een degelijke verharding
 • Bronstraat/Lambrechtslaan/Neerhofstraat: heraanleg + aanpak wateroverlast in de Bronstraat
 • Wijngaardstraat: aanleg fietspaden tussen Jan de Trochstraat en spoorwegbrug
 • Wolsemwijk: aan de zuidkant van de Wolsemwijk wordt een ontsluitingsweg aangelegd + afgebakende parkeerplaatsen
 • Dansaertlaan: volledige heraanleg wegdek, fietspaden en voetpaden

 

 

Geplaatst in Gemeente(raad) Dilbeek | Een reactie plaatsen

Werken halfweg 2017

Een half jaar wegenwerken in Dilbeek: wat is beëindigd, waar zijn we bezig en waar beginnen we het komende half jaar? Een overzicht…

Werken in Gysenstraat beëindigd

Deze werken kaderen in de doelstelling om alle woningen op het rioleringsstelsel aan te sluiten (of ze via een individuele installatie afvalwater te laten zuiveren). De huidige rioleringsgraad in Dilbeek bedraagt 94,24% (doelstelling 97,99%). Wat de Gysenstraat betreft was de (her)aanleg van de weg ook dringend nodig. Het resultaat mag in ieder geval gezien worden!

Stationsplein Bodegem afgewerkt

We maken werk van betere parkings aan de treinstations. In Dilbeek werd de parking enkele jaren geleden gefatsoeneerd, Groot-Bijgaarden kwam eveneens al aan de beurt. De parking in Bodegem is de laatste in de rij. Door parkeerplaatsen duidelijk af te bakenen, behoort het kris kras door elkaar parkeren tot het verleden.

Kameelstraat bijna klaar…

De Kameelstraat is wat te vergelijken met de Gysenstraat. Nog geen deftige riolering en de staat van de weg liet te wensen over. Door de aanleg van rioleringen slaan we ook hier twee vliegen in 1 klap. Na het bouwverlof wordt de toplaag aangelegd en zijn de werken achter de rug.

Fietspadenproject Doylijkstraat – Ijsbergstraat – Jan de Trochstraat in uitvoering!

Over een lengte van meer dan 3 kilometer worden langs beide kanten van deze verbindingswegen veilige en comfortabele fietspaden aangelegd. Dit vereist een aanpassing van het wegprofiel. In het geval van de Doylijkstraat en de Ijsbergstraat gaat dit samen met een volledige vernieuwing van de rijweg. De week na het bouwverlof wordt de Doylijkstraat afgewerkt, vervolgens is het aan de Ijsbergstraat en nadien de Jan de Trochstraat.

Slemlagen op de Schepdaalstraat en de Poverstraat

Een wat-laag? Een slemlaag is geen slijtlaag waarbij een stuk asfalt wordt afgeschraapt en een nieuwe aangebracht. Een slemlaag leggen we bovenop de bestaande slijtlaag. Dit kan enkel indien het wegdek nog in redelijk goede staat is. Een slemlaag maakt een bestaand wegdek terug waterdicht en dus vriesvast. Op die manier wordt de levensduur van de straat verlengd. De aanleg ervan is ook een stuk goedkoper. In Dilbeek passen we deze techniek voor de eerste keer toe bij wijze van test. Dit op een drukke straat (Schepdaalstraat) en een rustige straat (Poverstraat). Indien succesvol zullen we het op meer straten toepassen (kan uiteraard enkel op asfaltwegen).

Rioleringswerken in de Zakstraat

Ook in de Zakstraat wordt aan de weg en rioleringen gewerkt. Het laatste deel van de Zakstraat richting Pede (ongeveer de helft van de werfzone) wordt eveneens volledig vernieuwd. Deze bevindt zich in zeer slechte staat. In het najaar zijn de werken achter de rug.

Bestrijding wateroverlast in de Moeremanslaan

In de Henri Moeremanslaan (tussen Berchemstraat en N8) wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. De straat had regelmatig last van wateroverlast. Door rioleringen aan te leggen met voldoende debiet, moeten de problemen tot het verleden behoren. De weg wordt volledig heringericht met een breed voetpad en parkeerplaatsen gescheiden van de rijbaan. De rioleringen zijn aangelegd, na het bouwverlof start de afwerking van de weg.

Rioleringswerken in de Steenbergstraat-Bufkensstraat

Ook in de Steenbergstraat en de Bufkensstraat zijn er rioleringswerken aan de gang. Rioleringen worden aangelegd en wegdek volledig vernieuwd.

 

Einde van een lange lijst. In het najaar starten eindelijk de werken in het centrum van Dilbeek. Het veelbesproken masterplan wordt in uitvoering gebracht! Aannemer Wegebo/Colas is aangeduid om de werken in de Spanjebergstraat, Verheydenstraat, Sint-Alenalaan en Kasteelstraat uit te voeren.
Ook in het najaar starten de wegeniswerken aan de Nieuwenbosstraat en Anemonengaarde. Aannemer is firma Alonco.

Geplaatst in Gemeente(raad) Dilbeek | Een reactie plaatsen

We werken verder…

In 2016 werden de werken aan het Dorpsplein, de rioleringswerken rond afrit 12 (Berghaagstraat, Oude Eikelenberg en delen van de Kattebroekstraat en Astridlaan) en in de Hongersveld en Ketelheidestraat afgerond.

2016 was koud bier in vergelijking met 2017. Een pak  werken staan op stapel! Een overzichtje…

 • In Schepdaal is de volledige heraanleg van de slechte delen van de Predikherenstraat en de Zierbeekhofbaan bijna achter de rug. Grachten werden gegraven om de wateroverlast en problemen met erosie aan te pakken.
 • Nog in Schepdaal wordt de Gysenstraat volledig vernieuwd, inclusief de riolering. De bewoners wachten er al meer dan 10 jaren op. De werken zijn van start gegaan op 20 februari en worden uitgevoerd door de firma Pevenage.
 • In centrum Dilbeek zijn de voorbereidende werken gestart voor de heraanleg van een groot deel van de Moeremanslaan. De straat heeft te kampen met wateroverlast en de rioleringen bevinden zich in slechte staat. Heel het rioleringsstelsel wordt ontdubbeld en de volledige bovenbouw wordt vernieuwd. Firma Wegebo zal de werken uitvoeren. Deze zullen in principe eind 2017 volledig beëindigd zijn. Een omleiding is voorzien langs de Baron R. de Vironlaan en de Berchemstraat.
  Detail ontwerpplannen Moeremanslaanmoeremanslaan
 • In de Kameelstraat in Bodegem zijn de voorbereidende werken gestart aan de waterleiding en het elektriciteitsnet. Op 18 april start de firma Timmermans namelijk met de uitvoering van rioleringswerken. De werken zouden beëindigd moeten zijn vóór de aanvang van het bouwverlof.

  kameelstraat

  Ontwerpplannen Kameelstraat

 • Eveneens in Bodegem start de firma Van Lembergen op 18 april met de volledige vernieuwing van het Stationsplein. De parkeerchaos daar wordt opgelost door het aanleggen van afgebakende parkeerplaatsen in grasdallen.

  stationsplein-plannen

  De plannen voor het nieuwe Stationsplein

 • Ook in de Steenbergstraat en de Bufkensstraat te Bodegem zal de riolering aangepast worden. Deze werken werden gegund aan de firma Alonco. De concrete startdatum wordt binnenkort bepaald.

  steenbergstraat-bufkensstraat

  Ontwerpplannen Steenbergstraat/Bufkensstraat

 • In de maand mei wordt er gestart met de vernieuwing van de Zakstraat te Itterbeek. Ook riolering wordt aangelegd waar nu niet aanwezig. De werken worden uitgevoerd door de firma Audebo en zullen ongeveer 3 maanden duren.

  zakstraat

  Ontwerpplannen deel Zakstraat

 • Het eerste grote fietspadendossier gaat eveneens van start! In samenwerking met de gemeente Sint-Pieters-Leeuw worden fietspaden aangelegd in de Pedestraat (Leeuw), de Doylijkstraat, de (ontbrekende delen van de) Ijsbergstraat en de Jan de Trochstraat. Waar nodig wordt ook het wegdek volledig vernieuwd. In totaal goed voor een traject van 4 km brede fietspaden (langs beide kanten). De voorbereidende werken zijn aan de gang. De concrete startdatum wordt binnenkort bepaald. Tijdens de werken blijft de doorgang voor fietsers en voetgangers zoveel mogelijk gegarandeerd, voor autoverkeer zal afwisselend verkeer geregeld worden door middel van borden.

  img_4978

  Elektriciteitsnetwerk en waternet worden vernieuwd in de Doylijkstraat ter voorbereiding van de aanleg van fietspaden

 • Tot slot zijn ook de voorbereidende werken in de Dilbeekse kern van start gegaan. Zij zijn de voorbode voor de volledige heraanleg van de Spanjebergstraat, de Sint-Alenalaan, de Verheydenstraat en een deel van de Kasteelstraat. De aanbestedingsprocedure wordt weldra opgestart. Bedoeling is om na het bouwverlof van start te gaan.

   

Geplaatst in Gemeente(raad) Dilbeek | 1 reactie

Wegenwerken april 2016

Alweer even geleden maar met een aantal foto’s bent u weer helemaal mee waar we gewerkt hebben, zullen werken en aan het werk zijn…

Vernieuwde voetpaden in:

Nieuwe wegen:

Riolerings- en wegenis werken aan de gang in:

… en dorpskernvernieuwing in Bodegem:

Geplaatst in Gemeente(raad) Dilbeek | 8 reacties

Overzichtskaart wegenwerken

Nieuwe pagina op @stijnq.com! Een overzicht van alle uitgevoerde, in uitvoering zijnde en geplande wegenwerken. Dit is een permanente pagina die bovenaan de website terug te vinden is.

De overzichtskaart wordt uiteraard regelmatig aangepast op basis van de laatste stand van zaken (die wegens omstandigheden steeds kan wijzigen). Blijven volgen dus!

https://stijnq.com/wegenwerken-2013-2019/

Geplaatst in Gemeente(raad) Dilbeek | 2 reacties

Stand van zaken wegenwerken in november ’15

Het afgelopen half jaar zijn er heel wat stappen gezet om ons wegennet langzaam maar zeker weer in goede staat te brengen. De beloofde verandering wordt steeds duidelijker zichtbaar!

Omdat beelden meer dan woorden zeggen:

Nieuwe toplaag op het gedeelte richting Brusselstraat

Hendrik Placestraat: nieuwe toplaag op het gedeelte richting Brusselstraat


Brede voetpaden in de Halleweg, vlakbij de drukke Lenniksebaan

Brede voetpaden in de Halleweg, vlakbij de drukke Lenniksebaan


De Halleweg heeft nu brede voetpaden

De Halleweg heeft nu brede voetpaden


Volledige heraanleg Grote Sijpestraat met gescheiden rioleringsstelsel

Volledige heraanleg Grote Sijpestraat met gescheiden rioleringsstelsel


Ook de Heygemstraat werd volledig gerenoveerd

Ook de Heygemstraat werd volledig gerenoveerd


Naast gerenoveerde straten werden ook buffergrachten -en bekkens aangelegd

Naast gerenoveerde straten werden ook buffergrachten -en bekkens aangelegd


De Lostraat in Schepdaal kreeg een nieuwe slijtlaag waardoor de straat volledig in topstaat is

De Lostraat in Schepdaal kreeg een nieuwe slijtlaag waardoor de straat volledig in topstaat is


De Dilbeekse kant van een deel van de Scheestraat kreeg eveneens een nieuw wegdek

De Dilbeekse kant van een deel van de Scheestraat kreeg eveneens een nieuw wegdek


Een deel van Wilgengaarde in slechte toestand werd vernieuwd

Een deel van Wilgengaarde in slechte toestand werd vernieuwd


In de Peter Benoitstraat, Rozenlaan en Lindenlaan worden de voetpaden vernieuwd.

In de Peter Benoitstraat, Rozenlaan en Lindenlaan worden de voetpaden vernieuwd.


De volledige renovatie van (het slechte deel van) de Kloostermuur in Groot-Bijgaarden is van start gegaan

De volledige renovatie van (het slechte deel van) de Kloostermuur in Groot-Bijgaarden is van start gegaan


De d'Arconatistraat in Dilbeek heeft intussen al even een vernieuwde toplaag

De d’Arconatistraat in Dilbeek heeft intussen al even een vernieuwde toplaag


De werken aan het Dorpsplein in Bodegem gaan intussen verder...

De werken aan het Dorpsplein in Bodegem gaan intussen verder…


... gebeuren zeer grondig ...

gebeuren zeer grondig …


... en naderen de laatste en 4de fase. Tegen de lente ligt het er prachtig bij!

… en naderen de laatste en 4de fase. Tegen de lente ligt het er prachtig bij!

Afbeelding | Geplaatst op door | Een reactie plaatsen

Waar wordt er de komende maanden gewerkt?

Na het bouwverlof starten dit jaar nog een resem kleinere en grotere werken in Dilbeek, gaande van vernieuwing van het wegdek, aanleg rioleringen, aanleg voetpaden en grondige heraanleg van wegen met een slechte fundering.

Een overzicht:

 • Vanaf 1 september 2015 wordt gestart met de aanleg van nieuwe riolering en wegenis in een deel van de Kattebroekstraat (vanaf afrit 12), zijarm Kattebroekstraat, Astridlaan en de Berghaagstraat.
Werkzone aangeduid in blauwe kleur

Werkzone aangeduid in blauwe kleur

 • In het najaar van 2015 wordt in de H. Moeremanslaan, het gedeelte tussen de Berchemstraat en Ninoofsesteenweg, een gescheiden riolering aangelegd dit in het kader van de bestrijding van wateroverlast. Hierbij wordt het volledige wegdek vernieuwd en een parkeerstrook en voetpaden aangelegd. Het pleintje op de hoek met de N8 wordt een groenzone met een aantal parkeerplaatsen.
 • In volgende straten wordt in de 2e helft van 2015 de toplaag in asfalt vernieuwd:
  • D’Arconatistraat tussen Stationsstraat en Molenbergstraat te Dilbeek
  • H. Placestraat tussen Kloostermuur en Brusselstraat te Groot-Bijgaarden
  • Wilgengaarde tussen Godetialaan en rondpunt te Groot-Bijgaarden
  • Scheestraat tussen Heiligekruiswegstraat en Brouwerijstraat te Schepdaal
  • Lostraat tussen Potaardestraat en Akkerstraat te Schepdaal
 • In volgende straten worden in de 2e helft van 2015 nieuwe voetpaden gelegd:
  • Peter Benoitstraat te Groot-Bijgaarden
  • Lindenlaan te Groot-Bijgaarden
  • Rozenlaan te Groot-Bijgaarden
  • Akkerstraat te Schepdaal
  • Halleweg te Itterbeek
 • In de loop van het najaar 2015 wordt er in Kloostermuur te Groot-Bijgaarden, gedeelte tussen H. Placestraat en H. Verrieststraat,  een volledige heraanleg van de straat voorzien (inclusief fundering)
 • Er worden tevens werken gepland in de Hongersveldstraat en Ketelheidestraat. Hier wordt een nieuwe gescheiden riolering aangelegd en een pompstation. Deze werken zullen vermoedelijk starten in het najaar 2015. Van zodra een exacte planning van deze werken bekend is, wordt deze meegedeeld via de gemeentelijke website.
 • In een gedeelte van de Bullenbergstraat en Zierbeekhofbaan wordt er een gescheiden riolering en grachten aangelegd. Deze werken zullen vermoedelijk starten in het najaar 2015. Van zodra een exacte planning van deze werken bekend is, wordt deze meegedeeld via de gemeentelijke website.
Geplaatst in Uncategorized | 4 reacties

Dorpsplein Bodegem: na de werken

Veel mensen vragen hoe het Dorpsplein er zal uit zien na de werken. Terecht.
Een beeld zegt meer dan duizend woorden… Het plan in bijlage (klikken voor grotere weergave)Plannen Dorpsplein

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Stand van zaken wegenwerken medio 2015

Al even geleden dat er een stand van zaken werd meegegeven op deze site, dus tijd voor een update! In het tweemaandelijks gemeentelijk infoblad kan u ook steeds de werken in uitvoering en geplande werken volgen.

Rioleringswerken, aanpak wateroverlast en wegeniswerken in Bodegem-Oost

Het bufferbekken aan de Pover/Heygem/Steenbergstraat is zo goed als klaar. Wateroverlast zou tot het verleden moeten behoren.

Het bufferbekken aan de Pover/Heygem/Steenbergstraat is zo goed als klaar. Wateroverlast zou tot het verleden moeten behoren.

Grote Sijpestraat

Grote Sijpestraat

Heygemstraat met nieuwe gracht

Heygemstraat met nieuwe gracht

Heygemstraat richting Bodegemstraat

Heygemstraat richting Bodegemstraat

Afwerking Lange Veldstraat: kantstroken aangebracht. Het asfalt kan komen.

Afwerking Lange Veldstraat: kantstroken aangebracht. Het asfalt kan komen.

Fietspaden Gossetlaan

De werken zijn achter de rug. De Gossetlaan is nu écht een laan. Bovendien een pak veiliger met brede voetpaden, fietspaden en voldoende parking. Ook het keerpunt om het vrachtverkeer uit het centrum te houden, is klaar.

Kruispunt met de Stationsstraat

Kruispunt met de Stationsstraat.

Zicht richting Ring

Zicht richting Ring

Keerpunt vrachtwagens

Keerpunt vrachtwagens

Heraanleg Dorpsplein Bodegem en omliggende wegen

De wegenis rondom het plein wordt eveneens heraangelegd, dadelijk met gescheiden riolering

De wegenis rondom het plein wordt eveneens heraangelegd, dadelijk met gescheiden riolering

De as van de weg wordt verschoven om de snelheid te remmen

De as van de weg wordt verschoven om de snelheid te remmen

De nieuwe parking naast het plein. Zo wordt het plein weer een aangename plaats

De nieuwe parking naast het plein. Zo wordt het plein weer een aangename plaats

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Dilbeek voert voorrangswegen in

B15Op verschillende verbindingswegen verdwijnt binnenkort de algemene voorrang van rechts. Dat besliste de gemeenteraad op 27 januari.

De Brusselstraat, Gossetlaan, Ternatstraat, Bodegemstraat, Itterbeeksebaan, Jan De Trochstraat, Ijsbergstraat en Doylijkstraat worden daardoor voorrangswegen. Dat moet zorgen voor meer verkeersveiligheid, uniformiteit en een duidelijke hiërarchie in het wegennet.

Verkeersveiligheid

De afgelopen vijf jaar deden zich aan de kruispunten 155 ongevallen voor, waarvan 44 met gekwetsten. Veel van deze wegen lijken voor de bestuurder een voorrangsweg te zijn, maar dat is niet zo.  Die conflictsituaties kunnen vermeden worden door het invoeren van een voorrangsweg.

Ook voor fietsers is de omschakeling goed nieuws. In principe heeft die altijd voorrang op een fietspad, maar daar houden weinig autobestuurders rekening mee. Zij gaan er van uit dat zij op iedereen voorrang van rechts hebben en brengen daardoor fietsers in gevaar. Met de versnelde aanleg van fietspaden wordt de nood op duidelijkheid dan ook steeds groter.

Duidelijkheid

Het ontbreken van voorrangswegen creëert nog een ander neveneffect. Vooral tijdens de spits zijn nieuwe verbindingswegen ontstaan. Onder andere de Bodegemstraat loopt helemaal vast ’s ochtends door het sluipverkeer op de as Snikbergstraat-Molenbergstraat. Dat sluipverkeer heeft er voorrang op de bestuurders die op de Bodegemstraat rijden, waardoor die laatste feitelijk geen verbindingsweg meer is. Die andere straten zijn bovendien niet voorzien op de hoeveelheid verkeer die ze te slikken krijgen, vooral niet voor de zwakke weggebruiker.

Uniformiteit

De versnippering die er vandaag is, met heel wat uitzonderingen op de algemene voorrangsregel zorgt voor verwarring. Een straat die duidelijk leesbaar is als voorrangsweg zorgt voor veiliger verkeer.

Controle

Natuurlijk bestaat het risico dat bestuurders sneller zullen gaan rijden omwille van de voorrang. De gemeente engageert zich dan ook om dat van nabij op te volgen. Als dat zou blijken zullen extra controles worden uitgevoerd en/of wordt de infrastructuur aangepast om de snelheid te remmen, zoals dat nu al gebeurd waar nodig.

Maatregel in Dilbeek weekt nationaal debat los

Ring TV brengt duidelijke de noodzaak van de maatregel in beeld: http://www.ringtv.be/nieuws/algemene-voorrang-van-rechts-verdwijnt-dilbeek

VTM Nieuws: http://nieuws.vtm.be/binnenland/126070-gemeenten-schrappen-voorrang-van-rechts

De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150128_01499368 

De Volkskrant (NL): http://www.volkskrant.nl/buitenland/belgie-ontdekt-dat-voorrang-van-rechts-niet-altijd-wenselijk-is~a3841371/

Geplaatst in Gemeente(raad) Dilbeek, In de pers | 2 reacties