Overzichtskaart wegenwerken

Nieuwe pagina op @stijnq.com! Een overzicht van alle uitgevoerde, in uitvoering zijnde en geplande wegenwerken. Dit is een permanente pagina die bovenaan de website terug te vinden is.

De overzichtskaart wordt uiteraard regelmatig aangepast op basis van de laatste stand van zaken (die wegens omstandigheden steeds kan wijzigen). Blijven volgen dus!

https://stijnq.com/wegenwerken-2013-2019/

Geplaatst in Gemeente(raad) Dilbeek | 2 reacties

Stand van zaken wegenwerken in november ’15

Het afgelopen half jaar zijn er heel wat stappen gezet om ons wegennet langzaam maar zeker weer in goede staat te brengen. De beloofde verandering wordt steeds duidelijker zichtbaar!

Omdat beelden meer dan woorden zeggen:

Nieuwe toplaag op het gedeelte richting Brusselstraat

Hendrik Placestraat: nieuwe toplaag op het gedeelte richting Brusselstraat


Brede voetpaden in de Halleweg, vlakbij de drukke Lenniksebaan

Brede voetpaden in de Halleweg, vlakbij de drukke Lenniksebaan


De Halleweg heeft nu brede voetpaden

De Halleweg heeft nu brede voetpaden


Volledige heraanleg Grote Sijpestraat met gescheiden rioleringsstelsel

Volledige heraanleg Grote Sijpestraat met gescheiden rioleringsstelsel


Ook de Heygemstraat werd volledig gerenoveerd

Ook de Heygemstraat werd volledig gerenoveerd


Naast gerenoveerde straten werden ook buffergrachten -en bekkens aangelegd

Naast gerenoveerde straten werden ook buffergrachten -en bekkens aangelegd


De Lostraat in Schepdaal kreeg een nieuwe slijtlaag waardoor de straat volledig in topstaat is

De Lostraat in Schepdaal kreeg een nieuwe slijtlaag waardoor de straat volledig in topstaat is


De Dilbeekse kant van een deel van de Scheestraat kreeg eveneens een nieuw wegdek

De Dilbeekse kant van een deel van de Scheestraat kreeg eveneens een nieuw wegdek


Een deel van Wilgengaarde in slechte toestand werd vernieuwd

Een deel van Wilgengaarde in slechte toestand werd vernieuwd


In de Peter Benoitstraat, Rozenlaan en Lindenlaan worden de voetpaden vernieuwd.

In de Peter Benoitstraat, Rozenlaan en Lindenlaan worden de voetpaden vernieuwd.


De volledige renovatie van (het slechte deel van) de Kloostermuur in Groot-Bijgaarden is van start gegaan

De volledige renovatie van (het slechte deel van) de Kloostermuur in Groot-Bijgaarden is van start gegaan


De d'Arconatistraat in Dilbeek heeft intussen al even een vernieuwde toplaag

De d’Arconatistraat in Dilbeek heeft intussen al even een vernieuwde toplaag


De werken aan het Dorpsplein in Bodegem gaan intussen verder...

De werken aan het Dorpsplein in Bodegem gaan intussen verder…


... gebeuren zeer grondig ...

gebeuren zeer grondig …


... en naderen de laatste en 4de fase. Tegen de lente ligt het er prachtig bij!

… en naderen de laatste en 4de fase. Tegen de lente ligt het er prachtig bij!

Afbeelding | Geplaatst op door | Een reactie plaatsen

Waar wordt er de komende maanden gewerkt?

Na het bouwverlof starten dit jaar nog een resem kleinere en grotere werken in Dilbeek, gaande van vernieuwing van het wegdek, aanleg rioleringen, aanleg voetpaden en grondige heraanleg van wegen met een slechte fundering.

Een overzicht:

 • Vanaf 1 september 2015 wordt gestart met de aanleg van nieuwe riolering en wegenis in een deel van de Kattebroekstraat (vanaf afrit 12), zijarm Kattebroekstraat, Astridlaan en de Berghaagstraat.
Werkzone aangeduid in blauwe kleur

Werkzone aangeduid in blauwe kleur

 • In het najaar van 2015 wordt in de H. Moeremanslaan, het gedeelte tussen de Berchemstraat en Ninoofsesteenweg, een gescheiden riolering aangelegd dit in het kader van de bestrijding van wateroverlast. Hierbij wordt het volledige wegdek vernieuwd en een parkeerstrook en voetpaden aangelegd. Het pleintje op de hoek met de N8 wordt een groenzone met een aantal parkeerplaatsen.
 • In volgende straten wordt in de 2e helft van 2015 de toplaag in asfalt vernieuwd:
  • D’Arconatistraat tussen Stationsstraat en Molenbergstraat te Dilbeek
  • H. Placestraat tussen Kloostermuur en Brusselstraat te Groot-Bijgaarden
  • Wilgengaarde tussen Godetialaan en rondpunt te Groot-Bijgaarden
  • Scheestraat tussen Heiligekruiswegstraat en Brouwerijstraat te Schepdaal
  • Lostraat tussen Potaardestraat en Akkerstraat te Schepdaal
 • In volgende straten worden in de 2e helft van 2015 nieuwe voetpaden gelegd:
  • Peter Benoitstraat te Groot-Bijgaarden
  • Lindenlaan te Groot-Bijgaarden
  • Rozenlaan te Groot-Bijgaarden
  • Akkerstraat te Schepdaal
  • Halleweg te Itterbeek
 • In de loop van het najaar 2015 wordt er in Kloostermuur te Groot-Bijgaarden, gedeelte tussen H. Placestraat en H. Verrieststraat,  een volledige heraanleg van de straat voorzien (inclusief fundering)
 • Er worden tevens werken gepland in de Hongersveldstraat en Ketelheidestraat. Hier wordt een nieuwe gescheiden riolering aangelegd en een pompstation. Deze werken zullen vermoedelijk starten in het najaar 2015. Van zodra een exacte planning van deze werken bekend is, wordt deze meegedeeld via de gemeentelijke website.
 • In een gedeelte van de Bullenbergstraat en Zierbeekhofbaan wordt er een gescheiden riolering en grachten aangelegd. Deze werken zullen vermoedelijk starten in het najaar 2015. Van zodra een exacte planning van deze werken bekend is, wordt deze meegedeeld via de gemeentelijke website.
Geplaatst in Uncategorized | 4 reacties

Dorpsplein Bodegem: na de werken

Veel mensen vragen hoe het Dorpsplein er zal uit zien na de werken. Terecht.
Een beeld zegt meer dan duizend woorden… Het plan in bijlage (klikken voor grotere weergave)Plannen Dorpsplein

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Stand van zaken wegenwerken medio 2015

Al even geleden dat er een stand van zaken werd meegegeven op deze site, dus tijd voor een update! In het tweemaandelijks gemeentelijk infoblad kan u ook steeds de werken in uitvoering en geplande werken volgen.

Rioleringswerken, aanpak wateroverlast en wegeniswerken in Bodegem-Oost

Het bufferbekken aan de Pover/Heygem/Steenbergstraat is zo goed als klaar. Wateroverlast zou tot het verleden moeten behoren.

Het bufferbekken aan de Pover/Heygem/Steenbergstraat is zo goed als klaar. Wateroverlast zou tot het verleden moeten behoren.

Grote Sijpestraat

Grote Sijpestraat

Heygemstraat met nieuwe gracht

Heygemstraat met nieuwe gracht

Heygemstraat richting Bodegemstraat

Heygemstraat richting Bodegemstraat

Afwerking Lange Veldstraat: kantstroken aangebracht. Het asfalt kan komen.

Afwerking Lange Veldstraat: kantstroken aangebracht. Het asfalt kan komen.

Fietspaden Gossetlaan

De werken zijn achter de rug. De Gossetlaan is nu écht een laan. Bovendien een pak veiliger met brede voetpaden, fietspaden en voldoende parking. Ook het keerpunt om het vrachtverkeer uit het centrum te houden, is klaar.

Kruispunt met de Stationsstraat

Kruispunt met de Stationsstraat.

Zicht richting Ring

Zicht richting Ring

Keerpunt vrachtwagens

Keerpunt vrachtwagens

Heraanleg Dorpsplein Bodegem en omliggende wegen

De wegenis rondom het plein wordt eveneens heraangelegd, dadelijk met gescheiden riolering

De wegenis rondom het plein wordt eveneens heraangelegd, dadelijk met gescheiden riolering

De as van de weg wordt verschoven om de snelheid te remmen

De as van de weg wordt verschoven om de snelheid te remmen

De nieuwe parking naast het plein. Zo wordt het plein weer een aangename plaats

De nieuwe parking naast het plein. Zo wordt het plein weer een aangename plaats

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Dilbeek voert voorrangswegen in

B15Op verschillende verbindingswegen verdwijnt binnenkort de algemene voorrang van rechts. Dat besliste de gemeenteraad op 27 januari.

De Brusselstraat, Gossetlaan, Ternatstraat, Bodegemstraat, Itterbeeksebaan, Jan De Trochstraat, Ijsbergstraat en Doylijkstraat worden daardoor voorrangswegen. Dat moet zorgen voor meer verkeersveiligheid, uniformiteit en een duidelijke hiërarchie in het wegennet.

Verkeersveiligheid

De afgelopen vijf jaar deden zich aan de kruispunten 155 ongevallen voor, waarvan 44 met gekwetsten. Veel van deze wegen lijken voor de bestuurder een voorrangsweg te zijn, maar dat is niet zo.  Die conflictsituaties kunnen vermeden worden door het invoeren van een voorrangsweg.

Ook voor fietsers is de omschakeling goed nieuws. In principe heeft die altijd voorrang op een fietspad, maar daar houden weinig autobestuurders rekening mee. Zij gaan er van uit dat zij op iedereen voorrang van rechts hebben en brengen daardoor fietsers in gevaar. Met de versnelde aanleg van fietspaden wordt de nood op duidelijkheid dan ook steeds groter.

Duidelijkheid

Het ontbreken van voorrangswegen creëert nog een ander neveneffect. Vooral tijdens de spits zijn nieuwe verbindingswegen ontstaan. Onder andere de Bodegemstraat loopt helemaal vast ’s ochtends door het sluipverkeer op de as Snikbergstraat-Molenbergstraat. Dat sluipverkeer heeft er voorrang op de bestuurders die op de Bodegemstraat rijden, waardoor die laatste feitelijk geen verbindingsweg meer is. Die andere straten zijn bovendien niet voorzien op de hoeveelheid verkeer die ze te slikken krijgen, vooral niet voor de zwakke weggebruiker.

Uniformiteit

De versnippering die er vandaag is, met heel wat uitzonderingen op de algemene voorrangsregel zorgt voor verwarring. Een straat die duidelijk leesbaar is als voorrangsweg zorgt voor veiliger verkeer.

Controle

Natuurlijk bestaat het risico dat bestuurders sneller zullen gaan rijden omwille van de voorrang. De gemeente engageert zich dan ook om dat van nabij op te volgen. Als dat zou blijken zullen extra controles worden uitgevoerd en/of wordt de infrastructuur aangepast om de snelheid te remmen, zoals dat nu al gebeurd waar nodig.

Maatregel in Dilbeek weekt nationaal debat los

Ring TV brengt duidelijke de noodzaak van de maatregel in beeld: http://www.ringtv.be/nieuws/algemene-voorrang-van-rechts-verdwijnt-dilbeek

VTM Nieuws: http://nieuws.vtm.be/binnenland/126070-gemeenten-schrappen-voorrang-van-rechts

De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150128_01499368 

De Volkskrant (NL): http://www.volkskrant.nl/buitenland/belgie-ontdekt-dat-voorrang-van-rechts-niet-altijd-wenselijk-is~a3841371/

Geplaatst in Gemeente(raad) Dilbeek, In de pers | 2 reacties

Vooruitgang werven november 2014

Het zachte weer laat toe snel vooruitgang te boeken op de 3 grote werven die nu aan de gang zijn. Een nieuw overzicht…

In eerste instantie lopen de Aquafinwerken in Sint-Anna-Pede op hun einde. In Sint-Gertrudis-Pede is alles, op een paar kleine afwerkingen na, achter de rug. Half december moeten de werken in beide gehuchten tot de geschiedenisboeken behoren.

Na een lange lijdensweg liggen de rioleringen op hun plaats en kan het kruispunt met de Herdebeekstraat afgewerkt worden.

Na een lange lijdensweg liggen de rioleringen op hun plaats en kan het kruispunt met de Herdebeekstraat afgewerkt worden.

rollestraat 1

Het laatste deel van de Rollestraat heeft nu ook een gescheiden rioleringsstelsel en wordt afgewerkt. Dit gedeelte is letterlijk het sluitstuk.

rollestraat 2

Ook de Rollestraat aan de kerk van Sint-Anna kan nu afgewerkt worden.

 

 

 

 

 

 

 

De werken aan de Gossetlaan schieten eveneens goed op. Het opzet is om de straat veel veiliger te maken door ze te versmallen, fietspaden en voetpaden langs beide kanten te voorzien en parkeerplaatsen waar mogelijk. Een keerpunt voor vrachtwagens moet het zwaar verkeer uit het centrum van Bijgaarden weg houden. Voor de kerstperiode moet de zuidkant volledig klaar zijn. Na de kerstperiode starten we met de noordzijde.

Met een zaagsnede en nieuwe kantstroken (borduren) wordt een deel van de straat herbestemd voor fiets- en voetpaden

Met een zaagsnede en nieuwe kantstroken (borduren) wordt een deel van de straat herbestemd voor fiets- en voetpaden

Gossetlaan na zaagsnede

Gossetlaan na zaagsnede

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook in de Heygemstraat, Steenbergstraat en Lange Veldstraat gaan de werken in samenwerking met Aquafin verder. Deze zullen zeker nog duren tot half 2015.

Bufferbekken Poverstraat in aanleg

Bufferbekken Poverstraat in aanleg

Rioleringswerken in de Heygemstraat

Rioleringswerken in de Heygemstraat

 

 

 

 

 

Intussen zijn de rioleringswerken in de zijstraat van de Assestraat en de heraanleg van de Oude Ninoofsebaan achter de rug.

De Oude Ninoofsebaan na grondige heraanleg...

De Oude Ninoofsebaan na grondige heraanleg…

De as Oude Ninoofsebaan, Snikbergstraat, Molenbergstraat is nu volledig vernieuwd.

De as Oude Ninoofsebaan, Snikbergstraat, Molenbergstraat is nu volledig vernieuwd.

 

 

 

 

 

 

Een volgend groot werk in aantocht is de lang verwachte heraanleg van het Dorpsplein in Sint-Martens-Bodegem. De voorbereidende werken aan de nutsleidingen zijn er intussen aan de gang. Binnenkort gunt de gemeente voor een totaal van meer dan 1 miljoen euro een nieuw onderhoudsprogramma voor voetpaden en wegen. In 2015 zetten we onze inspanningen dus verder!

Geplaatst in Gemeente(raad) Dilbeek | Een reactie plaatsen