Fietspaden op de Brusselstraat, Hoogveld en Molenberg

De laatste in de reeks van concrete plannen voor de aanleg van fietspaden in Dilbeek. 15 km werd al uitgevoerd, 19 km is concreet gepland. Deze 19 km komen te liggen op de Dansaertlaan (start begin 2019), de Bodegemstraat en Ternatstraat (start eind 2019), de Itterbeeksebaan (vermoedelijke start in 2021), Hoogveld en Molenberg (start 2019) en de Brusselstraat in Kapelle (tussen Ternat en de Assestraat).

Al deze ingrepen gaan gepaard met een volledige vernieuwing van het versleten wegdek en versleten voetpaden. Op al deze drukke wegen krijgt elke weggebruiker een veilige plaats.

Brusselstraat Kapelle

De plannen voor dit project zijn al een tijdje goedgekeurd. Momenteel worden de rioleringen onderzocht in functie van al dan niet vernieuwen. Het plan gaat uit van de aanleg van fietspaden en de uitbouw van een (permanente) zone 30 rond het centrum en de schoolomgeving. Een typische Vlaamse weg: lintbebouwing, weinig ruimte, druk verkeer. Een evenwichtsoefening om iedereen een plaats te geven.

De zone 30 zal zich uitstrekken van de Kwaadbunderweg tot voorbij het kruispunt met de Kerkstraat. Ruimte voor fiets- en voetpaden is er niet. We opteren voor brede voetpaden rond de schoolomgeving en het centrum. Begin en einde van de zone wordt afgebakend door een poorteffect met rijbaankussen. In de rest van de Brusselstraat zullen fietspaden komen te liggen die de verbinding zal maken met de huidige fietspaden. (Noot: op fietspaden mogen ook voetgangers wandelen, mist het geven van voorrang aan fietsers).

Brusselstraat 1Brusselstraat 2

Plannen in detail:

Deel Assestraat – Kerkstraat

Deel zone 30

Deel Driehofveldenlaan – Kwaadbunderweg

Brusselstraat – Hoogveld – Molenberg

Vandaag stoppen de fietspaden op de grens met Groot-Bijgaarden. Gelet op het slechte wegdek in Hoogveld en Molenberg is er voor geopteerd om deze straten eerst aan te pakken. De Brusselstraat in Groot-Bijgaarden moet in een volgende ronde aan bod komen.

Sommigen beweren halsstarrig dat dit gaat om de aanleg van een ‘Ring rond Groot-Bijgaarden’. Niets is minder waar: de straat is aan heraanleg toe en ligt op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Een fietsverbinding richting station en centrum Dilbeek is dus noodzakelijk en is opgenomen in het mobiliteitsplan.

Het opzet hier is eenvoudig. De rijbaan wordt wat versmald, er komen brede fietspaden langs elke kant en de bomenrijen in Hoogveld blijven behouden (of worden vervangen indien nodig). Zo wordt het laankarakter van de straat behouden, op uitdrukkelijke vraag van de bewoners. Een voetpad is hierdoor niet mogelijk maar gezien voetgangers ook gebruik mogen maken van fietspaden, mag dit geen probleem vormen.

Het kruispunt Hoogveld/Brusselstraat wordt een pak veiliger gemaakt en de zone 50 wordt er uitgebreid tot aan Draaiberg.

Hoogveld 1Hoogveld 2

Brusselstraat-Hoogveld-Molenberg-Grondplan

Timing

De plannen voor de Brusselstraat in Kapelle worden verder technisch uitgewerkt. Overleg met nutsmaatschappijen is volop lopende. Vast staat dat de werken pas kunnen aanvangen als de Dansaertlaan, Bodegemstraat en Ternatstraat klaar zijn.

De plannen voor (een deel van) de Brusselstraat-Hoogveld-Molenberg zijn aanbestedingsklaar. Rioleringen zullen niet vernieuwd worden maar gerenoveerd waar nodig. De verlichting en de waterleiding moeten sowieso vernieuwd worden. Dit staat gepland voor 2019.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Verder werken aan een betere mobiliteit!

 

Geplaatst in N-VA Dilbeek | Een reactie plaatsen

Voorontwerp Itterbeeksebaan goedgekeurd!

De gemeente Dilbeek werkt al even aan een plan voor een nieuwe en veilige Itterbeeksebaan, dit in samenwerking met de provincie, het Vlaams Gewest en de gemeente Anderlecht. De plannen werden tot tweemaal toe besproken met de bewoners en konden uiteindelijk op algemene goedkeuring rekenen. Net voor de vakantie keurde de Vlaamse overheid de plannen goed, waardoor de gemeente voor de aanleg van de fietspaden een tegemoetkoming van 90% van de gemaakte kosten kan krijgen.

Complex dossier

De Itterbeeksebaan is gelegen op het “bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk“. Daardoor moeten er langs beide kanten van de weg fietspaden liggen van minstens 1,5m, bij voorkeur 1,75m breed. Gezien de drukke bebouwing moeten er ook voetpaden liggen. De parkeerdruk is in bepaalde delen hoog, dus ook dat vraagstuk moet opgelost worden. Tot slot passeren er een aantal drukke buslijnen dus moet ook de wegbreedte aangepast zijn (minimum 6,1 meter). Dit alles binnen een beschikbare breedte van 14m!

Oplossing

Het project is op te delen in 2 zones: de zone van de N8 tot de Dorpstraat en de zone van de Dorpstraat tot de Neerhofstraat.
In de eerste zone is het wegprofiel grotendeels samen te vatten als: een weg van 6,1m, fietspaden van 1,75m langs elke zijde en voetpaden van ongeveer 1,5m.

dwarsprofiel 1

Op een beperkt stuk tussen de Zakstraat en de zijarm van de Itterbeeksebaan zal een parkeerstrook voorzien worden, zoals ook in de tweede zone.
Om het verlies aan parkings in zone 1 op te vangen, worden 15 parkeerplaatsen voorzien in de zijarm van de Itterbeeksebaan ter hoogte van het OCMW en 39 plaatsen op de hoek van de Dorpsstraat en de Itterbeeksebaan.

In de tweede zone tussen de Dorpsstraat en de Neerhofstraat is een parkeerstrook van 2m noodzakelijk. Hiervoor wordt op alles wat beknibbeld: rijweg van 5,8m, fietspaden van 1,5m en voetpaden van minimum 1m.

dwarsprofiel 2

En nu?

Het voorontwerp is klaar dus kan studiebureau Arcadis starten met het uitwerken van het technische luik: technisch ontwerp, meetstaat, bestek, grondanalyses,… Met de nutsmaatschappijen moet afgesproken worden welke nutsleidingen vernieuwd moeten worden. Ook en vooral moet bekeken worden of de rioleringen aan vernieuwing toe zijn. Heel wat voorbereidend werk dus. De eigenlijke werken zullen waarschijnlijk niet starten voor 2021.

De plannen in detail:

Plannen deel 1

Plannen deel 2

Plannen deel 3

Plannen deel 4

Geplaatst in Gemeente(raad) Dilbeek | Een reactie plaatsen

Heraanleg Bodegemstraat/Ternatstraat komt dichterbij

De laatste weken krijg ik heel wat vragen over de stand van zaken van de heraanleg van de Bodegemstraat en de Ternatstraat. Een terechte vraag. Gelukkig zit er schot in de zaak.

De plannen

De Bodegemstraat, Ternatstraat en de Dilbeeksesteenweg (in Ternat) zullen volledig vernieuwd worden: nieuwe weg, fietspaden langs beide zijden, nieuwe (LED-)verlichting en een gescheiden rioleringsstelsel. Ook een zijstraat van de Ternatstraat, de Kerselaereveldstraat, zit mee in de vernieuwing. In totaal 4 km nieuwe weg en bijna 8 km nieuwe fietspaden!

Bodegemstraat

Bodegemstraat ter hoogte van de Sint-Martinusstraat

Ternatstraat

Ternatstraat ter hoogte van de Kerselaereveldstraat

Lang voortraject

Naast de lange voorbereidingstijd van een dergelijk traject, zijn vooral de 70 grondinnames een vertragende factor. Met alle eigenaren is onderhandeld voor de afstand van gronden. Met de meeste is overeenstemming bereikt, met sommigen niet. En daarvoor start de onteigeningsprocedure wat nogmaals een vertraging van meer dan een jaar betekende. De grondinnames zijn nu quasi achter de rug dus kunnen de volgende stappen gezet worden.

Volgende stappen

De bouwvergunning wordt deze maand samen met de gemeente Ternat ingediend. Tegen eind 2018 moet de vergunning bekomen zijn. Vervolgens zullen de nutsmaatschappijen (Eandis, De Watergroep, Infrax, Proximus) starten met het vernieuwen van de verlichting, de watertoevoer, communicatielijnen. Dit is gepland voor de eerste helft van 2019. Intussen starten we de zoektocht naar een aannemer op om de hoofdwerken (wegen en rioleringen) uit te voeren. In het najaar van 2019 zouden de eigenlijke werken dus moeten kunnen

Grondplannen deel 1

Grondplannen deel 2

Grondplannen deel 3

Grondplannen deel 4

Grondplannen deel 5

Grondplannen deel 6

Geplaatst in Gemeente(raad) Dilbeek | Een reactie plaatsen

Nog archeologie op de schop: zoektocht aannemer Wolsemstraat van start!

In de loop van 2019 zal één van de slechtste straten van Dilbeek volledig vernieuwd worden. Het stuk Wolsemstraat in Sint-Martens-Bodegem, een veel gebruikt weg tussen Bodegem en Dilbeek, is berucht voor de vele putten en bulten.

Waarom nu pas?

We willen niet de zoveelste oplapbeurt geven. Asfalt leggen op een weg zonder fundering brengt geen oplossing en is geldverspilling. Bovendien moet de straat nog riolering krijgen. Dit verklaart ook de lange voorbereidingstijd. Het regenwater zal zoveel als mogelijk opgevangen worden in open grachten. Hiervoor waren een 25-tal onteigeningen nodig. Deze zijn quasi achter de rug.

Het project omvat niet enkel de Wolsemstraat (van het brugje tot de Lange Veldstraat) maar ook de Lange Veldstraat tot aan de Neerstraat én de Bruine Lieveheerstraat tot aan de Kattenstraat. In totaal 1,7 km weg.

Tijdspad

Het bestek voor deze uitgebreide werken is nu gepubliceerd. Rond half oktober moeten de offertes binnen komen zodat in de loop van november/december de werken gegund kunnen worden. Nadien zal met de aannemer een startdatum en de fasering bepaald worden. De nutsleidingen (water, telecommunicatie) werden vernieuwd in de maand juni.

Ontwerp

Veel mogelijkheden in een dergelijke landelijke straat zijn er niet. Gezien de Wolsemstraat toch veel gebruikt wordt door auto’s maar ook fietsers, wordt ze 4m breed, met goten van telkens een 0,5m. Bovendien komen er op verschillende plaatsen uitwijkstroken. Voor de Lange Veldstraat wordt hetzelfde profiel gebruikt maar dan met een wegbreedte van 3m + uitwijkstroken. In de Bruine Lieveheerstraat versmallen de goten naar 0,30m.

typeprofiel bruine lieveheerstraattypeprofiel wolsemstraat 1

Grondplannen in pdf

Geplaatst in Gemeente(raad) Dilbeek | Een reactie plaatsen

Aanleg fietspaden Wijngaardstraat van start!

Vorige week is aannemer Norré-Behaegel gestart met de werken aan nieuwe fietspaden in de Wijngaardstraat. Op het wegdeel tussen ‘de Gendarm’ en de spoorwegbrug werden fietsers en voetgangers tot nu toe aan hun lot overgelaten. Met deze werken komt er aan beide zijden van de Wijngaardstraat een breed fietspad, afgescheiden door een haagje (zie plannen). De oversteek van de fietssnelweg wordt beter beveiligd en snelheidsremmers maken de overgang van zone 70 naar 50 duidelijker. Gelijktijdig wordt ook hier de waterleiding en telecommunicatieleidingen vernieuwd. De verlichting wordt vervangen door LED-verlichting en de elektriciteit wordt ondergronds gelegd. De aannemer heeft 40 werkdagen om de werken tot een goed einde te brengen. Ten laatste eind oktober zijn de werken voltooid.

Na deze werken zullen er in deze bestuursperiode 15km fietspaden zijn aangelegd. Nog 20km staan op de planning voor de komende jaren. Eerstvolgende projecten: Dansaertlaan, Bodegemstraat, Ternatstraat, Hoogveld, Molenberg.

 

 

 

wijngaardstr

Plannen fietspaden Wijngaardstraat

 

Geplaatst in Gemeente(raad) Dilbeek | Een reactie plaatsen

Nieuwe ontsluitingsweg in Wolsemwijk

IMG_6956Het openbaar onderzoek voor de aanleg van een ‘zuidelijke ontsluitingsweg’ in de Wolsemwijk is lopende. Een deel van de Wolsemwijk is namelijk niet bereikbaar voor bewoners, die vaak moeilijk te been zijn, vuilkar én voor hulpdiensten. Vandaar dat de gemeente een lokale weg wil aanleggen naar het zuidelijk deel van de wijk.

De aanleg van de weg zal gecombineerd worden met de aanleg van fietsvriendelijke doorsteekjes (geel op de plannen) en een aantal parkeerplaatsen.

Het project heeft extra tijd in beslag genomen omdat een aantal grondinnames moesten gebeuren. Deze zijn nu achter de rug. Eens de vergunning er is, starten we de zoektocht naar een aannemer. De werken zouden dus kunnen starten in het voorjaar van 2019.

wolsemwijkGedetailleerde plannen Wolsemwijk

In de wijk zijn er nog ontsluitingsproblemen. Ook parkeren gebeurt op plaatsen waar het niet kan met als gevolg dat veel grasperken stuk gereden worden. In een volgende fase bekijken hoe dit probleem kan opgelost worden.

Geplaatst in Gemeente(raad) Dilbeek | Een reactie plaatsen

Wegenwerken stand van zaken halfweg 2018

2018 zal vooral gekenmerkt zijn als het jaar van de werken in het centrum van Dilbeek. Maar ook op andere plaatsen werd er gewerkt. Een aantal straten kregen een nieuwe asfaltlaag en in de Nieuwenbosstraat en Anemonengaarde wordt een nieuw rioleringstelsel gelegd en de straten bijgevolg volledig vernieuwd.

Nieuwenbosstraat – Anemonengaarde

Nieuwe asfaltlaag in de Wolsemstraat (deel tussen Neerstraat en Sint-Martinusstraat)

Nieuwe asfaltlaag in de Moortebeekstraat

Nieuwe asfaltlaag in de Broekstraat (deel ten zuiden van Tuinbouwlaan)

Nieuwe asfaltlaag in de Scheestraat (grens Lennik/Schepdaal)

Nieuwe asfaltlaag in (deel van) de Elegemstraat en Stichelgatstraat

Werken centrum Dilbeek

De werken in het centrum van Dilbeek vorderen zeer goed. De as Spanjebergstraat-Kasteelstraat is nagenoeg afgewerkt. Na het bouwverlof starten de werken aan de Verheydenstraat en worden de (verzamel)parkings aan de Oude Smidsestraat en aan de Kasteelstraat/Sportlaan aangelegd. Als alles goed gaat kunnen de werken aan de Sint-Alenalaan in oktober van start gaan. Een fotorapportage…

Geplaatst in Gemeente(raad) Dilbeek | Een reactie plaatsen

Heraanleg Dansaertlaan start begin 2019!

Wanneer?

Er is al jaren sprake van maar de heraanleg van de Dansaertlaan komt nu dichter. De aanbestedingsprocedure is achter de rug. Op 6 september is er een eerste bespreking met de aannemer Aswebo (groep Willemen) geweest. Wegens te weinig beschikbare ploegen kan deze pas in februari 2019 starten. Er wordt momenteel aan een gedetailleerde planning gewerkt.

Waarom?

De Dansaertlaan is na de Ninoofsesteenweg de drukste weg van Dilbeek. De weg dateert uit de jaren 50. De betonplaten zijn dringend aan vervanging toe en zien af van het vele verkeer. Fietsers moeten fietsen op een smal en slecht fietspad. Nochtans heeft de weg heel wat potentieel voor woon-werkverkeer, ook voor de fietsers. Tot slot ontbreekt op de meeste plaatsen een voetpad en gebeurt het parkeren kris-kras door elkaar en worden de bermen stuk gereden. Een laatste reden is de verkeersknoop aan de verkeerslichten met de Elzenstraat. Door het ontbreken van een afslagstrook stropt het spitsverkeer enorm op en is er geen doorstroming mogelijk.
Al deze vraagstukken zullen een antwoord krijgen in de nieuwe (her)aanleg.

Hoe?

De Dansaertlaan wordt volledig vernieuwd, “van rooilijn tot rooilijn”. Voetpaden, fietspaden, wegdek, parkeerstroken. Ook de bomen zullen vervangen worden gezien ze niet meer passen in het nieuwe ontwerp. Algemeen wordt volgend inrichtingsprincipe gevolgd: gezien de straat volledig in zone 50 ligt, moeten de fietspaden aanliggend gelegd worden, verhoogd naast de weg, met scheiding van de rijbaan door een gootsteen/borduur van 80 cm. Naast dit fietspad komt een groenstrook tenzij op plaatsen waar parkeerplaatsen nodig zijn. Naast deze groenstrook komt een volwaardig voetpad te liggen. De rijbaan zelf wordt versmald naar 6,10m, voldoende breed voor kruisend busverkeer maar smaller dan vandaag. Dat moet het ‘landingsbaangehalte’ verlagen. Het kruispunt met de Elzenstraat zal afslagstroken hebben en de laan wordt een voorrangsweg, net als de andere hoofdwegen. Dit moet de doorstroming sterk bevorderen en lange files terug dringen.

Dansaertlaan 1Algemeen toekomstig wegbeeld van de nieuwe Dansaertlaan.
Dansaertlaan 2Kruispunt aan de Elzenstraat mét afslagstroken!

Dansaertlaan 3

Ter hoogte van de tramhalte en het op en afrittencomplex verplaatst het fietspad zich naar 1 kant en wordt het een 2-richtingsfietspad.

 

De volledige plannen zijn via volgende linken te raadplegen:

Plannen Dansaertlaan deel 1

Plannen Dansaertlaan deel 2

 

Geplaatst in Gemeente(raad) Dilbeek | 21 reacties

(Ver)nieuw(d)e parkings in Groot-Bijgaarden, Kapelle en Sint-Anna-Pede

De gemeente Dilbeek heeft de plannen klaar voor de (her)aanleg van nieuwe parkings. Voor alle parkings worden dezelfde inrichtingsprincipes gehanteerd. De rijweg wordt in asfalt of beton voorzien, de parkeerplaatsen worden met grasdallen aangelegd, net zoals de parking aan het Dorpsplein in Bodegem of het Stationsplein aan het station van Bodegem.

  • In Groot-Bijgaarden wordt de parking aan de Bosstraat volledig vernieuwd. In totaal zullen 79 netjes afgebakende plaatsen voorzien worden. Gedaan dus met de putten en bulten. De werken zijn nagenoeg aanbesteed en zouden in de vakantieperiode starten. De gedetailleerde plannen van de toekomstige parking vindt u via deze link: Plannen parking BosstraatPlannen Bosstraat

 

  • In Sint-Ulriks-Kapelle wordt er eindelijk werk gemaakt van genoeg parkeercapaciteit voor voetbalploeg BOKA United en de bezoekers van Kasteel La Motte. In totaal worden 90 plaatsen voorzien. De werken starten in het najaar. De gedetailleerde plannen zijn raadpleegbaar via deze link: Plannen parking Lumbeekstraatparking-lumbeekstraat.jpeg

 

  • Tot slot wordt de parking op de hoek van de Plankenstraat en de Herdebeekstraat in een nieuw kleedje gestoken. Door de parkeerplaatsen goed af te bakenen en 1 in/uitrit te voorzien, zullen 17 wagens zich er kunnen parkeren. Er worden eveneens fietsenstallingen voorzien aan de Plankenstraat. Ook hier starten de werken in het najaar. Gedetailleerde plannen: Plannen parking Sint-AnnaPlannen Sint-Anna
Geplaatst in Gemeente(raad) Dilbeek | Een reactie plaatsen