Over Stijn

Naam: Stijn Quaghebeur

Geboortedatum: 19 april 1976

Woont in: Sint-Martens-Bodegem

Familie: man van Ellen, trotse papa van Laura, zoon van Dirk en Annie, broer van Griet en Tineke, schoonbroer van Ulrik, nonkel van Jens, Lore en Hanne.

Dada’s: verkeer & mobiliteit, openbare werken, ruimtelijke ordening, wonen in eigen streek, een confederaal België

Zit voor N-VA in: de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen.

Werkt als: Dilbeeks Schepen van mobiliteit, openbare werken en woonbeleid; voorzitter Vervoersregioraad Vlaamse Rand; voorzitter De Werkvennootschap

Actief geweest in: Chiro Bodegem, JK Vuilbak, Jeugdraad, Jeugdinfra, Werkgroep 6 JK’s, Kotteekoer, Werkgroep Kadol 1

Nog steeds actief in: Dorpsraad Bodegem

Hobby’s: fietsen

E-mail: stijnq@gmail.com

Twitter: twitter.com/stijnq

Facebook: www.facebook.com/stijnq