Vooruitgang werven november 2014

Het zachte weer laat toe snel vooruitgang te boeken op de 3 grote werven die nu aan de gang zijn. Een nieuw overzicht…

In eerste instantie lopen de Aquafinwerken in Sint-Anna-Pede op hun einde. In Sint-Gertrudis-Pede is alles, op een paar kleine afwerkingen na, achter de rug. Half december moeten de werken in beide gehuchten tot de geschiedenisboeken behoren.

Na een lange lijdensweg liggen de rioleringen op hun plaats en kan het kruispunt met de Herdebeekstraat afgewerkt worden.

Na een lange lijdensweg liggen de rioleringen op hun plaats en kan het kruispunt met de Herdebeekstraat afgewerkt worden.

rollestraat 1

Het laatste deel van de Rollestraat heeft nu ook een gescheiden rioleringsstelsel en wordt afgewerkt. Dit gedeelte is letterlijk het sluitstuk.

rollestraat 2

Ook de Rollestraat aan de kerk van Sint-Anna kan nu afgewerkt worden.

 

 

 

 

 

 

 

De werken aan de Gossetlaan schieten eveneens goed op. Het opzet is om de straat veel veiliger te maken door ze te versmallen, fietspaden en voetpaden langs beide kanten te voorzien en parkeerplaatsen waar mogelijk. Een keerpunt voor vrachtwagens moet het zwaar verkeer uit het centrum van Bijgaarden weg houden. Voor de kerstperiode moet de zuidkant volledig klaar zijn. Na de kerstperiode starten we met de noordzijde.

Met een zaagsnede en nieuwe kantstroken (borduren) wordt een deel van de straat herbestemd voor fiets- en voetpaden

Met een zaagsnede en nieuwe kantstroken (borduren) wordt een deel van de straat herbestemd voor fiets- en voetpaden

Gossetlaan na zaagsnede

Gossetlaan na zaagsnede

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook in de Heygemstraat, Steenbergstraat en Lange Veldstraat gaan de werken in samenwerking met Aquafin verder. Deze zullen zeker nog duren tot half 2015.

Bufferbekken Poverstraat in aanleg

Bufferbekken Poverstraat in aanleg

Rioleringswerken in de Heygemstraat

Rioleringswerken in de Heygemstraat

 

 

 

 

 

Intussen zijn de rioleringswerken in de zijstraat van de Assestraat en de heraanleg van de Oude Ninoofsebaan achter de rug.

De Oude Ninoofsebaan na grondige heraanleg...

De Oude Ninoofsebaan na grondige heraanleg…

De as Oude Ninoofsebaan, Snikbergstraat, Molenbergstraat is nu volledig vernieuwd.

De as Oude Ninoofsebaan, Snikbergstraat, Molenbergstraat is nu volledig vernieuwd.

 

 

 

 

 

 

Een volgend groot werk in aantocht is de lang verwachte heraanleg van het Dorpsplein in Sint-Martens-Bodegem. De voorbereidende werken aan de nutsleidingen zijn er intussen aan de gang. Binnenkort gunt de gemeente voor een totaal van meer dan 1 miljoen euro een nieuw onderhoudsprogramma voor voetpaden en wegen. In 2015 zetten we onze inspanningen dus verder!

Geplaatst in Gemeente(raad) Dilbeek | Een reactie plaatsen

Masterplan Dilbeekse kern afgerond!

De ruimtelijke visie en het beeldkwaliteitsplan voor de Dilbeekse kern is afgerond. Dit plan zal als basis dienen voor de heraanleg van een pak straten in dit mooie centrum met haar vele – nog verborgen – troeven. Tijdens de komende jaren zijn alvast middelen voorzien voor de heraanleg van de Spanjebergstraat, de Verheydenstraat, een deel van de Kasteelstraat en de Sint-Alenalaan.

De vele ideeën, inrichtingsprincipes, dwarsprofielen,… van het plan kunnen eveneens als basis dienen om ook andere straten en deelkernen van Dilbeek aan te pakken.

In het infoblad is een kort overzicht te vinden van de beelden die in de openluchttentoonstelling gebruikt worden met wat uitleg. Die informatie wordt ook in een folder aan de balies van het gemeentehuis ter beschikking gelegd: Masterplan Dilbeek centrum

Wie écht op de hoogte wil zijn, kan hier het volledige Masterplan doornemen.

Geplaatst in Gemeente(raad) Dilbeek | Een reactie plaatsen

Hoe zit het nog met de werken in Pede en Pede?

De Aquafinwerken in Sint-Anna en Sint-Gertrudis-Pede zijn nu ruim een jaar bezig. Als alles goed gaat zijn ze eind dit jaar volledig afgerond. Resten nog: een deel van de Rollestraat + het kruispunt met de Herdebeekstraat, de afwerking van de Lostraat en de Isabellastraat inclusief kruispunt.

Deze werken liepen niet altijd van een leien dakje maar het resultaat zal uiteindelijk gezien mogen worden. De gemeente maakte van de gelegenheid gebruik om fietspaden aan te leggen op de as Rollestraat-Roomstraat en ook om versneld reeds een deel van de Ijsbergstraat te vernieuwen en te voorzien van fietspaden, dit met financiële steun van provincie en gewest. Het overige deel van de as Jan De Troch/Ijsberg/Doylijkstraat is in voorbereiding en zou één van de komende jaren aan de beurt komen.

De Roomstraat is volledig klaar. De toplaag smeult nog...

De Roomstraat is volledig klaar. De toplaag smeult nog…

Het overgedimensioneerde kruispunt Ijsbergstraat/Roomstraat is tot normale proporties terug gebracht. De bushaltes werden verhoogd en de fietser heeft ruimschoots plaats.

Het overgedimensioneerde kruispunt Ijsbergstraat/Roomstraat is tot normale proporties terug gebracht. De bushaltes werden verhoogd en de fietser heeft ruimschoots plaats.

De Ijsbergstraat met gescheiden fietspaden.

De Ijsbergstraat met gescheiden fietspaden.

Aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Isabellastraat.

Aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Isabellastraat.

Afwerking eerste deel Isabellastraat. Hier enkel voetpaden (wegens beperkte ruimte) en snelheidsremmers.

Afwerking eerste deel Isabellastraat. Hier enkel voetpaden (wegens beperkte ruimte) en snelheidsremmers.

Ook de Lostraat heeft intussen riolen. Alles staat klaar voor de afwerking.

Ook de Lostraat heeft intussen riolen. Alles staat klaar voor de afwerking.

Intussen worden riolen onder het kruispunt van de Herdebeekstraat geperst.

Intussen worden riolen onder het kruispunt van de Herdebeekstraat geperst.

Geplaatst in Gemeente(raad) Dilbeek | Een reactie plaatsen

Werven in Dilbeek: stand van zaken augustus 2014

Deze maand werden een aantal kleinere werven opgestart waarvan we proberen de grootste hinder te concentreren tijdens de schoolvakantie. Drie werven zullen hetzij eind augustus of halfweg september achter de rug zijn (uiteraard onder voorbehoud van goed weer, geen vanzelfsprekendheid tegenwoordig…). In de Assestraat en in Bodegem startten intussen rioleringswerken.

Kloosterstraat
De Kloosterstraat wordt tussen de Dansaertlaan en de Kamerijklaan geherasfalteerd over de gehele lengte. Deze drukbereden straat heeft de laatste 25 jaar sterk te lijden gehad onder zwaar verkeer, vele ingrepen door nutsmaatschappijen. Bovendien zijn veel riooldeksels verzakt.

Einde voorzien laatste week augustus.

De riooldeksels worden op hoogte gebracht en de toplaag afgeschraapt.

De riooldeksels worden op hoogte gebracht en de toplaag afgeschraapt.

De nieuwe toplaag is aangebracht!

De nieuwe toplaag is aangebracht!

 

 

 

 

 

Verkeersplateaus Bodegemstraat
De plateaus op de Bodegemstraat worden verwijderd. Zij werden niet reglementair aangelegd en horen simpelweg niet thuis op een doorgangsweg (lokale weg type I) waar in principe veel verkeer, inclusief busverkeer, moet passeren. De plateau aan de kruising met de Molenbergstraat/Snikbergstraat blijft voorlopig liggen. De verwijdering ervan wordt mee opgenomen in de heraanleg van de Itterbeeksebaan en een klein deeltje van de Bodegemstraat.

Einde voorzien half september.

Aan de Begijnenborrestraat werd de verkeersplatteau al volledig verwijderd.

Aan de Begijnenborrestraat werd de verkeersplateau al volledig verwijderd.

Het verkeersplatteau aan Begijnenborre in opbraak

Het verkeersplateau aan Begijnenborre in opbraak.

 

 

 

 

 

Oude Ninoofsebaan
Deze straat, in het verlengde van de vernieuwde Molenbergstraat en de net vernieuwde Snikbergstraat, wordt voor het grootste deel vernieuwd. Het gaat hier om een volledige renovatie: voetpad, fundering, borduren, wegdek.

Einde voorzien eind september.

Opbraak van de volledige fundering

Opbraak van de volledige fundering

IMG_2353

 

 

 

 

 

 

Intussen is de Snikbergstraat volledig vernieuwd, inclusief nieuwe voetpaden, nieuwe boordstenen en een degelijke fundering.

Een volledig vernieuwde Snikbergstraat

Een volledig vernieuwde Snikbergstraat.

Snikbergstraat: zicht vanaf Bodegemstraat

Snikbergstraat: zicht vanaf Bodegemstraat

 

 

 

 

 

Assestraat
Een zijarm van de Assestraat (eveneens Assestraat genaamd) wordt aangesloten op het rioleringsstelsel in het kader van de Riovisie, een plan om alle huizen aan het rioolstelsel te koppelen. De aansluiting op de riool op de hoofdas van de Assestraat is eerst aan de beurt. Dit om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken tijdens de startende schoolperiode. Openstelling voorzien eerste week van september. De werken kunnen dan verder gaan in het doodlopend gedeelte.

Aansluiting van een zijarm van de Assestraat op het rioleringsstelsel.

Aansluiting van een zijarm van de Assestraat op het rioleringsstelsel.

 

 

 

 

 

Rioleringswerken in Sint-Martens-Bodegem
Deze werken zullen gefaseerd plaats vinden in de Heygemstraat, Steenbergstraat, Grote Sypestraat, Lange Veldstraat en een deel van de Oosthoekstraat. Na de aanpassingen aan de nutsleidingen, de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de nodige huisaansluitingen, zal de wegenis in de betrokken straten volledig vernieuwd worden.

Onderaan de Heygemstraat en in een restperceel in de Bodegemstraat worden bufferbekkens gebouwd die het regenwater ophouden en vertraagd afvoeren zodat wateroverlast wordt vermeden. Op verschillende plaatsen worden ook grachten aangelegd die het regenwater zullen bufferen en afvoeren.

De eigenlijke werken startten op dinsdag 29 juli in de Heygemstraat en zullen in totaal ongeveer één jaar duren.

 

Het bufferbekken aan de Heygemstraat wordt aangelegd

Het bufferbekken aan de Heygemstraat wordt aangelegd

Start van de werken aan de Heygemstraat met kruising Poverstraat

Start van de werken aan de Heygemstraat met kruising Poverstraat

Geplaatst in Gemeente(raad) Dilbeek | 2 reacties

Laatste stand van zaken: Dilbeekse werven mei 2014

Verkiezingen of niet, er wordt stevig doorgewerkt in Dilbeek!

Op dit ogenblik werken we in:

 • de Snikbergstraat: over de hele lengte van de straat worden aan weerzijden voetpaden gelegd en het wegdek wordt volledig vernieuwd
 • Sint-Anna en Sint-Gertrudis Pede: de Roomstraat wordt momenteel afgewerkt. In de Isabellastraat en de Ijsbergstraat worden momenteel riolen aangelegd. De Ijsbergstraat zal voorzien worden van fietspaden tot net voor de Akkerstraat. Dit is al een uitvoering van het grotere fietspadenproject op deze as.
 • De bocht van de Bodegemstraat en het kruispunt met de Vlaanderenlaan zijn klaar alsook de Brusselstraat op de grens met Ternat is opnieuw open

De komende maanden staan volgende projecten op stapel:

 • Eens de Snikbergstraat afgewerkt, beginnen in het verlengde herinrichtingswerken aan de Oude Ninoofsebaan,
 • De aanleg van fietspaden, voetpaden en parkeerstroken in de Gossetlaan is voorzien voor het najaar (start vermoedelijk september)
 • De volledige herasfaltering van de Kloosterstraat start in augustus en zal een week in beslag nemen,
 • Na het bouwverlof (28 juli) starten de riolerings- en Aquafinwerken in het oosten van Bodegem (deel Lange Veldstraat, Heygemstraat, Grote Sypestraat, deel Steenbergstraat).

 

In de Snikbergstraat worden voetpaden aangelegd + wegdek volledig vernieuwd

In de Snikbergstraat worden voetpaden aangelegd + wegdek volledig vernieuwd

In de Roomstraat worden de fietspaden gebetonneerd

In de Roomstraat worden de fietspaden gebetonneerd

Dit kruispunt wordt veilig heringericht met oog voor fietsers, voetgangers en busgebruikers

Dit kruispunt wordt veilig heringericht met oog voor fietsers, voetgangers en busgebruikers

In de Isabellastraat worden rioleringen gelegd tot aan het kruispunt met de Lostraat

In de Isabellastraat worden rioleringen gelegd tot aan het kruispunt met de Lostraat

Nieuw kruispunt met nieuwe bushaltes, fietspaden en vernieuwd wegdek

Nieuw kruispunt met nieuwe bushaltes, fietspaden en vernieuwd wegdek

Bocht Bodegemstraat heraangelegd met juiste verkanting en comfortabele fietspaden

Bocht Bodegemstraat heraangelegd met juiste verkanting en comfortabele fietspaden

Wijngaardstraat met nieuwe voetpaden en parkeerstroken waar mogelijk

Wijngaardstraat met nieuwe voetpaden en parkeerstroken waar mogelijk

Geplaatst in Gemeente(raad) Dilbeek | Een reactie plaatsen

Fietsbeleid anno 2014

Moord en brand: de stad Antwerpen heeft een nieuw mobiliteitsplan en wil het STOP-principe (eerst Stappers, dan Trappers, Openbaar vervoer en tot slot Personenwagens) verlaten. Al wat anti-N-VA is, heeft weer het ultieme bewijs gevonden: N-VA is een koude partij, die alleen aan de rijken denkt en nu ook tegen de fiets is…

Enige nuancering is op zijn plaats. N-VA is alles behalve een anti-fiets partij. De Vlaamse regering, waarvan zij deel uitmaakt, investeerde 100 miljoen euro per jaar in fietspaden. 40 miljoen per jaar meer dan de vorige regering en dit in tijden van besparingen. In een volgende regering zal, als het van ons afhangt, minstens evenveel in fietsinfrastructuur geïnvesteerd worden.

Maar terug naar het Antwerps mobiliteitsplan. Ik hoef als Dilbeeks schepen dit plan niet te verdedigen maar begrijp wel de achterliggende denkpiste. Functionele fietsroutes worden vandaag vooral voorzien op gewestwegen en drukke lokale wegen. Een keuze die voor de hand ligt omdat het meestal gaat om rechte, vlakke verbindingswegen. Maar in de praktijk blijkt het geen evidente oefening te zijn om comfortabele fietspaden te voorzien op dergelijke assen. Deze worden meestal ook gebruikt door het openbaar vervoer en wagens. En er zijn normen: een tweerichtingsbaan met busverkeer moet minstens 6m breed zijn, zonder de goten en borduren. Fietspaden moeten minstens 1,75 breed zijn en indien gescheiden van de weg, moet er 1m afstand zijn van de rijweg. In de bebouwde kom zijn voetpaden van 1,5m eveneens noodzakelijk en een parkeerstrook neemt al snel 2m breedte in beslag. Leg daar de lintbebouwing naast – jammerlijk gegeven maar we moeten er mee om gaan – en je merkt al snel dat het aanleggen van comfortabele fietspaden niet altijd een ‘walk through the park’ is.

Deze vervlechting van alle vervoersmiddelen op verkeersassen is dus niet altijd mogelijk. Daarom moeten we soms ontvlechten. Het STOP-principe gaat nogal dwingend uit van de voorrang van voetgangers en fietsers maar grote verkeersassen dienen nu eenmaal om grote hoeveelheden autoverkeer door te sluizen. En niet omdat we ‘voor de auto zijn’ maar omdat dat logisch is: kanaliseer die wagens naar drukke assen zodanig dat ze uit de woonstraten blijven. En gebruik de rustige woonstraten en landelijke straten als fietsverbindingen. In landelijke gemeenten kunnen ook trage wegen ingeschakeld worden in dit netwerk. Nog een winst: de kans dat fietsers in conflict geraken met ander verkeer, wordt beduidend kleiner. En daar is het ons toch ook om te doen?

Casus Dilbeek
Ik ben ook schepen van fietsbeleid, naast openbare werken. Een duidelijk signaal. Ons bestuur – waar N-VA de grootste component van is – zal heel wat investeren in fietsinfrastructuur de komende jaren. Maar we kijken ook verder en ook hier trachten we te “ontvlechten“: in ons nieuwe mobiliteitsplan is het inschakelen van trage wegen als functionele verbinding een thema. En in een aantal straten namen we maatregelen om de fietser een veilige plek te geven. Denk maar aan het beruchte Wolsemstraatje dat werd afgesloten. Nu een veilige autoluwe verbinding tussen de Stationsstraat en de Dansaertlaan. Onlangs maakten we van de Nieuwenbosstraat – een smalle straat met veel sluipverkeer – een éénrichtingstraat met doorgang in beide richtingen voor fietsers. foto NieuwenbosstraatHet centrum van Dilbeek wordt in de toekomst een autoluwe zone (30) waar veel ruimte zal zijn voor de fietser, die zo de drukke en gevaarlijke Ninoofsesteenweg kunnen omzeilen. Ook daar zou ik  liever de fetisj van het STOP-principe verlaten. Veiliger en aangenamer voor de fietser… Moord en brand iemand?

 

Geplaatst in Buiten Dilbeek, Gemeente(raad) Dilbeek | Een reactie plaatsen

Van basismobiliteit naar betere mobiliteit

Een van de belangrijkste thema’s voor de komende verkiezingen is onze mobiliteit en hoe we met de groeiende vraag ernaar zullen omgaan. Iedereen is het erover eens dat ons openbaar vervoer beter en performanter moet worden om een volwaardig alternatief te kunnen bieden voor koning auto. En terecht. Maar de financiële middelen zijn niet oneindig. Daarom is het belangrijk dat we die middelen doordacht besteden. En daar ligt de kern van de discussie die we de komende maanden hopelijk ook gaan voeren: hoe besteden we de middelen voor ons openbaar vervoer de volgende jaren, zodat elke investering ook daadwerkelijk naar mobiliteitswinst leidt?

De N-VA pleit al lang voor een nieuw model van openbaar vervoer, waarin een kwaliteitsvolle dienstverlening, de uitbouw van knooppunten en een geïntegreerd vervoersnetwerk centraal staan.

Kwaliteitsvolle dienstverlening

Vandaag ligt de focus te veel op het aanbod. Dat aanbod moet in principe tot in de verste uithoeken van het land gegarandeerd zijn. Die medaille heeft echter een keerzijde. De kwaliteit van het aanbod is beperkt. Er stopt dan wel een bus op maximum 750 meter van elke woning, maar de frequentie is zo laag dat het geen echt alternatief vormt voor andere vervoermiddelen. Bovendien kost het ons handenvol geld. Dat is ook de conclusie van een groot onderzoek van de Vlaamse universiteiten. De N-VA pleit dan ook voor het uitbouwen van een sterk basisnet waar de frequentie voldoende hoog is. Minder is meer, zo u wil.

Een sterk netwerk

Het basisnetwerk zal in stedelijke gebieden dichter zijn dan in landelijke gebieden. In die landelijke gebieden moeten we daarom inzetten op een goede bereikbaarheid van dat basisnetwerk via oplossingen die vertrekken vanuit de vraag, niet het aanbod. Als de auto of (elektrische) fiets niet voorhanden zijn, kan een taxisysteem met verlaagde tarieven of aangepast vervoer op afroep voor ouderen en mindervaliden, een alternatief zijn om dat te bereiken. De haltes aan dat basisnetwerk moeten degelijk uitgebouwd worden zodat je je fiets en wagen er veilig kan laten staan.

Geïntegreerd vervoer

Het gaat uiteraard niet enkel om bussen en trams. De kern van het openbaar vervoer is het spoor. Een volledige integratie tussen spoor en streekvervoer is daarom simpelweg een noodzaak. Vertrektijden en routes moeten volledig op elkaar afgestemd worden. Als de linkerhand iets anders doet dan de rechterhand, kan je geen bal vangen. Vandaag bouwen zowel de NMBS als De Lijn elk hun dienstverlening uit, los van elkaar. Mooi voorbeeld is het nieuwe vervoersplan van de NMBS. Dat is opgesteld zonder enige afstemming met het streekvervoer. Maar ook De Lijn bezondigt zich aan het inleggen van snelbussen parallel met spoorlijnen. De tarieven bij De Lijn liggen stukken lager, waardoor er wel eens volle bussen naast lege treinen kunnen rijden. Als de N-VA pleit voor de regionalisering van het spoor, is het net om dat openbaar vervoer volledig en geïntegreerd te kunnen aanpakken.

Winst

Investeren in openbaar vervoer waar de nood het hoogst is, en zorgen voor goede aansluitingen voor landelijke gebieden. Dát model biedt een positief alternatief voor ons dichtslibbende wegennet. Zo’n door de gebruikersvraag gestuurd aanbod met realistische tarieven zorgt ook voor geld in het laatje. Broodnodig om verder te kunnen investeren in kwaliteit.

Conservatief

Halsstarrig vasthouden aan bijna gratis openbaar vervoer en de huidige, aanbodgerichte vorm van basismobiliteit brengt ons geen stap verder. Dat hebben de laatste tien jaar aangetoond. Steeds meer geld vloeide naar De Lijn. Helaas zonder echte verschuiving van individuele verplaatsingen naar gemeenschappelijk vervoer. Het wordt tijd om de voet van het rempedaal te halen en bestaande modellen in vraag te durven stellen.

Geplaatst in Buiten Dilbeek | Een reactie plaatsen

Een nieuwe stand van zaken: werven februari 2014

De werken aan de Molenbergstraat en de Jozef Mertensstraat zijn al even achter de rug. Op dit ogenblik werkt de gemeente aan:

 • de Honsemstraat en Ijsbergweg (rioleringswerken),
 • leggen we voetpaden in de Don Boscolaan, Pelgrimlaan, Rerum Novarumlaan,
 • wordt een klein deel van de Bodegemstraat en het kruispunt met de Vlaanderenlaan volledig heraangelegd,
 • gaat de laatste fase in van de aanleg van de Brusselstraat in Ternat en bereiken deze werken nu ook Dilbeek,
 • en tot slot worden de straten in het kader van het Aquafinproject in Sint-Anna en Pede verder aangepakt. De Roomstraat is daar nu aan de beurt.

In 2014 staan minstens volgende grote projecten op stapel:

 • De volledige heraanleg van de Snikbergstraat en de Oude Ninoofsebaan,
 • Aanleg van fietspaden, voetpaden en parkeerstroken in de Gossetlaan,
 • Start heraanleg Dorpsplein Bodegem,
 • Volledige herasfaltering Kloosterstraat,
 • Riolerings- en Aquafinwerken in het oosten van Bodegem (deel Lange Veldstraat, Heygemstraat, Grote Sypestraat, deel Steenbergstraat).

We houden u op de hoogte!

In de Kleinveldweg zijn de nieuwe rioleringen reeds geplaatst.

In de Kleinveldweg zijn de nieuwe rioleringen reeds geplaatst.

Grootste deel van de Lostraat aan de watermalen is af.

Grootste deel van de Lostraat aan de watermalen is af.

Rollestraat richting Sint-Anna centrum

Rollestraat richting Sint-Anna centrum

Een deel van de Rollestraat is al af inclusief de eerste nieuwe fietspaden sinds 10 jaar!

Een deel van de Rollestraat is al af inclusief de eerste nieuwe fietspaden sinds 10 jaar!

Pelgrimlaan met nieuwe voetpaden

Pelgrimlaan met nieuwe voetpaden

Bocht Bodegemstraat mer eerste asfaltlaag

Bocht Bodegemstraat mer eerste asfaltlaag

Bocht Bodegemstraat: aanbrengen asfaltonderlaag

Bocht Bodegemstraat: aanbrengen asfaltonderlaag

Afbeelding | Geplaatst op door | Een reactie plaatsen

Stand van zaken werven september 2013

De werken in de Jozef Mertensstraat (Groot-Bijgaarden) zijn zo goed als achter de rug, op enkele opritten en stukjes voetpad na.

Nieuwe en ruime riolen moeten wateroverlast naar de geschiedenisboeken verwijzen...

Nieuwe en ruime riolen moeten wateroverlast naar de geschiedenisboeken verwijzen…

Over de lengte van het tracé werden snelheidsremmers aangebracht. Deze moeten nog beplant worden.

Over de lengte van het tracé werden snelheidsremmers aangebracht. Deze moeten nog beplant worden.

De toplaag is gisteren aangebracht

De toplaag is gisteren aangebracht

Wegversmalling aan Ten Gaerde zorgt voor veilige in- en uitrit

Wegversmalling aan Ten Gaerde zorgt voor veilige in- en uitrit

Molenbergstraat: het einde van de tunnel eveneens in zicht. De werken zitten voor op schema. Nog enkele maanden en het is achter de rug…

De riolen zijn over de hele lengte aangebracht.

De riolen zijn over de hele lengte aangebracht.

Het eerste deel van de N8 tot de d'Arconatistraat heeft al een asfaltlaag. Nu de voetpaden...

Het eerste deel van de N8 tot de d’Arconatistraat heeft al een asfaltlaag. Nu de voetpaden…

Geplaatst in Gemeente(raad) Dilbeek | Een reactie plaatsen

De staat van Dilbeekse wegen: de verdoken schuldenberg

Afgelopen maanden werd er werk gemaakt van een gedetailleerde inventaris van de Dilbeekse wegen (exclusief de gewestwegen zoals de N8). Deze zal als basis dienen om de beperkte middelen zo goed mogelijk te investeren. Deze inventaris zal bijgehouden worden in het Geografisch Informatie Systeem (GIS).

Interessant is de informatie die we er uit halen…

 • Ons wegennet is 253,98 km lang
 • Langs 119,93 km van deze wegen liggen er voetpaden
 • Langs 1,25 km weg liggen fietspaden conform de normen van het fietspadenvademecum…
 • 13,47 km wegen zijn onverhard; 240,51 km is verhard
 • 12,79 km wegen zijn aangelegd in de typische Dilbeekse klinkers die vooral in Dilbeek centrum zijn aan te treffen
 • 26,44 km wegen zijn aangelegd in beton
 • 11,56 km wegen zijn aangelegd in klinkers
 • al de andere wegen zijn asfaltwegen
 • 55,25 km straten zijn doodlopend

Wat betreft de staat van de wegen stellen we het volgende vast:

 • 7,05 km weg bevindt zich in zeer slechte staat. Dit komt overeen met 3%
 • 29,30 km van onze wegen bevindt zich in slechte staat: 12,55%
 • 53,67 km wegen bevinden zich in een matig, enigszins aanvaardbare toestand. Dit komt overeen met 23%…
 • 43,42% van de wegen bevinden zich in goede staat (101,41 km)
 • Tot slot bevindt 18% van ons wegennet zich in zeer goede staat. Dit komt overeen met 42,14 km.

Aan 15% van de wegen is er dus dringend werk. 4 km (1,7%)  hiervan wordt momenteel onder handen genomen. 23% van de wegen dreigen de komende jaren zich in een slechte toestand te bevinden. Dit zullen we zoveel mogelijk moeten trachten te voorkomen…

De uitdagingen zijn dus gigantisch. Een inhaalbeweging is niet mogelijk op 6 jaren tijd. Keuzes zullen dus gemaakt moeten worden. En nog beweren sommigen dat een verhoging van de inkomsten niet nodig was… Het verwaarlozen van wegen komt eigenlijk neer op het verschuiven van de lasten naar de toekomst. Dilbeek heeft dus een serieuze verdoken schuldenberg…

Geplaatst in Gemeente(raad) Dilbeek | Een reactie plaatsen