Kleiner bouwen is een noodzaak

Betaalbaar wonen is een belangrijke prioriteit voor elke Dilbeekse partij. Op de vraag hoe men dit in de praktijk moet brengen blijft het meestal stil. Een pasklaar antwoord is er dan ook niet. Met een resem aan maatregelen kan een gemeente inspelen op de vraag naar betaalbaar wonen maar het probleem alsdusdanig oplossen is een illusie. Tenzij men marktverstorend wil werken maar dit is niet wenselijk en vooral financieel onhaalbaar.

Voor N-VA is en blijft het aspect ‘wonen in eigen streek‘ van groot belang. De gemeente moet een vinger in de pap te brokken hebben inzake het toewijzen van nieuwe woningen in uitbreidingsgebieden, sociale woningen en verkavelingen. Dit kan via het opstellen van een gemeentelijk reglement, afspraken te maken met bouwpromotoren en het verwerven van grondposities door de gemeente. Een ontsluiting van een verkaveling kan dan enkel omdat de gemeente een volwaardige partner is.

Een aspect dat meestal niet in rekening genomen wordt is de ruimtelijke ordening. De ruimte in Vlaanderen (en Dilbeek) wordt schaarser en de bevolking neemt toe, waardoor het aanbod verkleint en de prijzen verder stijgen. Daarom is het belangrijk om woongelegenheden kleiner te maken, niet enkel omwille van de schaarste maar ook om het aanbod te verhogen en zo de druk op de prijzen te doen dalen.

N-VA wil dan ook zuinig omspringen met de beschikbare grond en wil kleine kavels stimuleren.  Gezien de druk op de open en groene ruimte eveneens groot is, moet onderzocht worden hoe het beperkt verhogen van woonlagen (maximum 5)  in de kernen kan bijdragen tot betaalbaar wonen. Veel winkelruimtes staan vandaag leeg omdat wonen er niet kan. Hier woongelegenheid van maken kan de druk op de woningmarkt ook wat verlichten. Dergelijke aanpassing kan echter enkel via een ruimtelijk uitvoeringsplan. Voordeel hiervan is dat de decretale bepalingen van ‘wonen in eigen streek’ automatisch van toepassing zijn: inwoners die een band met de gemeente kunnen aantonen, krijgen voorrang. En zo is de cirkel weer rond!

Meer info:

De Tijd: We moeten kleiner bouwen
N-VA programma ruimtelijke ordening
Groenboek beleidsplan ruimte

Dit bericht werd geplaatst in N-VA Dilbeek. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s